30.10.2013

Donaţiile lunii octombrie

Biblioteca Ştiintifică USARB a primit în luna octombrie o donaţie valoroasă de la cadrele didactice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Donaţia include 25 titluri de documente, cu precădere manuale în limba română şi engleză ce vor servi drept instrumente de lucru pentru studentii, cadrele didactice de la specialitatea economia comerţului, turismului, fizică şi tehnică.


 Boincean Boris, Doctor habilitat, profesor, cercetător, şeful Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agroecologie, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului a donat Bibliotecii Ştiinţifice cartea: David, Dent (editor). Soil as World Heritage. Ed. Springer,2013. – 500 p.

Volumul în limba engleză, editat la Springer, una dintre cele mai prestigioase edituri din lume, conţine lucrări semnate de cercetători, cadrele didactice ale Universităţii din Bălţi: dr. habilitat Boris Boincean, dr. Maria Nicorici, dr.conf.univ.


Vera Osoianu - director adjunct Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, specialist în domeniul biblioteconomiei din Republica Moldova, a donat Bibliotecii USARB cartea: Osoianu, Vera. Biblioteca în căutarea identităţii. – Chişinău: S.n., 2013. – 356 p. Lucrarea cuprinde articole şi studii apărute în ultimii ani în publicaţiile periodice de specialitate din Moldova şi din România şi oglindesc mişcarea de idei în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

                       
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Moldova a oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB Indicele bibliografic: Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Vol. I, P. II. 2013. Lucrarea totalitează activitatea de instruire şi cercetare a corpului profesoral didactic a USMF „Nicolae Testemiţanu” pe parcursul a 70 de ani, elucidează contribuţia remarcabilă a acestei comunităţi la dezvoltarea ştiinţelor medicale autohtone.


                    


Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a îmbogăţit în luna octombrie cu un set de cărţi de la Presa Universitară Bălţeană:
1.      Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrate celor 10 ani de activitate a facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi, RM, octombrie, 10-11, 2013. Vol. I. – Bălţi : Presa universitară bălţană, 2013
2.      Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrate celor 10 ani de activitate a facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi, RM, octombrie, 10-11, 2013. Vol. II. – Bălţi :Presa universitară bălţană, 2013
3.      Popov, Lidia Tehnologii informaţionale, Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows 7 : Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice – Bălţi – Bălţi : Presa universitară bălţană, 2013, 2013
4.      Trinca, Lilia Teoria limbii în învăţămîntul preuniversitar (învăţămîntul cu frecvenţa la zi, Ciclul II, masterat) Curs de lecţii – Bălţi : Presa universitară bălţană, 2013
5.      Glotodidactica. Revistă semestrială, An. IV, nr. 1, 2012.                                                                                       

Doctor habilitat Valeriu Capcelea, conferenţiar universitar, utilizator pasionat al Bibliotecii Ştiinţifice USARB a dăruit cartea lui Capcelea, Arcadie Sistemul managementului ecologic – Ch. Ştiinţa, 2013. (Colecţia „Management ecologic”).


                    27.10.2013

Donaţie de carte

Anatol Moraru, scriitor şI critic literar, cadru didactic  universitar, Catedra de Literatură română şi universală a Facultăţii de Litere USARB a donat Bibliotecii cartea sa Confidenţa unui loser, apărută la Bucureşti: Casa de pariuri literare, 2013.

Sincere felictări din partea bibliotecarilor ce se regăsesec în paginile acetei proze scurte dar captivante.25.10.2013

Zilele ONU la Biblioteca ŞtiinţificăCătre Zilele ONU spaţiile expoziţionale ale Bibliotecii universitare din Bălţi Centrul de Documentare al ONU, Clubul ONU NORD,  Sala de lectură Ştiinţe socioumanistice şi economice, holul parterului  au găzduit expoziţii tematice şi informative de documente, CD-DVD-romuri, materiale AV.
  La televizorul de la parter au derulat  teleinformaţii: Obiectivele Milenare ale Dezvotării Umane - 24 octombrie, Pace, Progres Social şi Economic, „Justiţia este adevărul în acţiune” (Benjamin Disraeli). 
  Grupele de studenţi,  însoţite de cadre didactice, au beneficiat de lecţia publică Organizaţia Naţiunilor Unite la a 68-a aniversare , seminarul de diseminare a resurselor site-ului ONU, prezentări ale  Mişcării  Accesului Deschis la resursele web ale agenţiilor ONU în Moldova - suport informaţional şi documentar al cercetărilor ştiinţifice, informatii pe site şi pe Panourile de informare ale Facultăţilor.Săptămîna Accesului Deschis în şedinţa Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi


Săptămîna Accesului Deschis: Redefinirea impactului  în şedinţa Senatului Universităţii de Stat  Alecu Russo”  din Bălţi : Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice  a prezentat informaţii despre  Mişcarea Accesului Deschis; a demonstrat  versiunea demo a Repozitoriului Instituţional  ORA  (Open Research Archive) – USARB, a  îndemnat profesorii să publice  pe  Calea verde – în  RI  şi Calea de Aur  - revistele  cu acces deschis, în primul rind în Limbaj şi Context; Glotodidactica – reviste universitare  bălţene, care déjà sînt incluse în DOAJ.

Utilizarea acestor două strategii va influenţa  creşterea elementelor scienometrice ce caracterizează  producţia ştiinţifică a Republicii Moldova.


Diseminarea informaţiilor despre lucrările conferinţei anuale ABRM


În săptămîna Accesului Deschis  a avut loc diseminarea informaţiilor despre lucrările conferinţei anuale ABRM la care au participat 3 delegaţi din partea Bibliotecii Ştiinţifice:

Dna Lina Mihăluţă, director adjunct a participat la Panel 2. Comunicare profesională : incluziune şi interactivitate, sesiune care a inclus prezentări despre comunicarea structurilor de administrare ale Asociaţiei cu filialele ei, noile platforme şi medii de informare.

Dna Elena Ţurcan,  şef oficiu a participat la Panel 3. Instruirea continuă: realizări şi viziuni, sesiune cu prezentări despre rezultatele asociaţiei privind formarea continuă, scoaterea în evidenţă iniţiativele necesare pentru perfecţionarea, recalificarea bibliotecarilor din RM.

Dna Valentina Topalo, sef secţie a participat la Panel 4. Instrumente profesionale : tradiţie şi modernitate, sesiune cu prezentări despre produsele şi serviciile oferite de asociaţie dezvoltate şi perfecţionate în cadrul proiectului Consolidarea unei asociaţii puternice.

Ziua Informării bibliografice în Săptămîna Accesului DeschisGrupul Promotorii resurselor info-documentare au trecut în revistă 81 de documente recent achiziţionate de Bibliotecă după cum urmează:  

·         Management, Filosofie, Psihologie, Pedagogice – Ala Lîsîi, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor.
·         Economie, Drept – Lilia Iavorscaia, bibliotecar, serviciul Comunicarea Colecţiilor.
·         Ştiinţe reale, Ştiinţe Naturale, Artă – Angela Hăbăşescu, bibliotecar principal, serviciul Comunicarea Colecţiilor
·         Ştiinţe filologice – Gabriela Cazacu, bibliotecar, serviciul Comunicarea Colecţiilor
 
Galerie foto:  http://libruniv.usb.md/nou/131022/131022.htm