30.10.2013

Donaţiile lunii octombrie

Biblioteca Ştiintifică USARB a primit în luna octombrie o donaţie valoroasă de la cadrele didactice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Donaţia include 25 titluri de documente, cu precădere manuale în limba română şi engleză ce vor servi drept instrumente de lucru pentru studentii, cadrele didactice de la specialitatea economia comerţului, turismului, fizică şi tehnică.


 Boincean Boris, Doctor habilitat, profesor, cercetător, şeful Catedrei de ştiinţe ale naturii şi agroecologie, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului a donat Bibliotecii Ştiinţifice cartea: David, Dent (editor). Soil as World Heritage. Ed. Springer,2013. – 500 p.

Volumul în limba engleză, editat la Springer, una dintre cele mai prestigioase edituri din lume, conţine lucrări semnate de cercetători, cadrele didactice ale Universităţii din Bălţi: dr. habilitat Boris Boincean, dr. Maria Nicorici, dr.conf.univ.


Vera Osoianu - director adjunct Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, specialist în domeniul biblioteconomiei din Republica Moldova, a donat Bibliotecii USARB cartea: Osoianu, Vera. Biblioteca în căutarea identităţii. – Chişinău: S.n., 2013. – 356 p. Lucrarea cuprinde articole şi studii apărute în ultimii ani în publicaţiile periodice de specialitate din Moldova şi din România şi oglindesc mişcarea de idei în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.

                       
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu” din Moldova a oferit Bibliotecii Ştiinţifice USARB Indicele bibliografic: Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Vol. I, P. II. 2013. Lucrarea totalitează activitatea de instruire şi cercetare a corpului profesoral didactic a USMF „Nicolae Testemiţanu” pe parcursul a 70 de ani, elucidează contribuţia remarcabilă a acestei comunităţi la dezvoltarea ştiinţelor medicale autohtone.


                    


Colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB s-a îmbogăţit în luna octombrie cu un set de cărţi de la Presa Universitară Bălţeană:
1.      Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrate celor 10 ani de activitate a facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi, RM, octombrie, 10-11, 2013. Vol. I. – Bălţi : Presa universitară bălţană, 2013
2.      Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrate celor 10 ani de activitate a facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie a Universităţii de Stat “A. Russo” din Bălţi, RM, octombrie, 10-11, 2013. Vol. II. – Bălţi :Presa universitară bălţană, 2013
3.      Popov, Lidia Tehnologii informaţionale, Modulul Sistemul de operare Microsoft Windows 7 : Indicaţii metodice cu aplicaţii şi însărcinări practice – Bălţi – Bălţi : Presa universitară bălţană, 2013, 2013
4.      Trinca, Lilia Teoria limbii în învăţămîntul preuniversitar (învăţămîntul cu frecvenţa la zi, Ciclul II, masterat) Curs de lecţii – Bălţi : Presa universitară bălţană, 2013
5.      Glotodidactica. Revistă semestrială, An. IV, nr. 1, 2012.                                                                                       

Doctor habilitat Valeriu Capcelea, conferenţiar universitar, utilizator pasionat al Bibliotecii Ştiinţifice USARB a dăruit cartea lui Capcelea, Arcadie Sistemul managementului ecologic – Ch. Ştiinţa, 2013. (Colecţia „Management ecologic”).


                    Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu