31.01.2014

Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizatori

Stimati utilizatori,

Vă multumim foarte mult pentru participare la sondajul „Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizatori”, pentru aprecierile şi sfaturile Dumneavoastră.

Vă invităm să continuăm acest Dialog pe cale virtuală pentru a îmbunătăţi calitatea resurselor informaţionale şi a serviciilor oferite.

Serviciul de referinţe prin e-mail Întreabă bibliotecarul

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, pune la dispoziţia Dvs. serviciul de referinţe prin e-mail Întreabă bibliotecarul, accesibil prin intermediul paginii web a Bibliotecii http://libruniv.usb.md
Serviciul Întreabă bibliotecarul, reprezintă un serviciu de bibliotecă pentru utilizatorii aflaţi la distanţă, unde oricine are posibilitate de a consulta interactiv bibliotecarii de referinţe ai Bibliotecii, pentru soluţionarea unor solicitări referitoare, de obicei, la scurte bibliografii pe diferite teme de cercetare sau de răspunsuri la întrebări simple, factografice. În funcţie de complexitatea cererii, răspunsul se oferă în cel mult 2 zile lucrătoare.

Vă invităm să utilizaţi serviciile noastre!


30.01.2014

Donaţie de la profesorul THOMAS WILHELMI

În  Colecţia  WILHELMI, inaugurată în 2004, s-a adăugat o nouă carte oferită de fondatorul  acestei Colecţii THOMAS WILHELMI, Dr., profesor la Universitatea din Haidelberg, Elvetia:  Einfuhrung in die germanistische Linguistik / Karin Pittner. - Darmstadt : WBG , 2013.
27.01.2014

Donaţie de carte

Într-o lume sufocată de o lipsă de educaţie, Anatol Lenţa ne arată cum se preţuieşte un profesor şi savant, cum se ţine o făgăduinţă, cum se vorbeşte franţuzeşte, cum se mimează naturaleţea, cum se suportă o înrfîngere sau lovitură sub centură, cum se trece sub tăcere o victorie, cum se stă la masă, cum se procedează la o eventuală înmormîntare, cum se tace, cum se intervine la neghiobii, cum se păstrează mersul de om aşezat, cum se dă valoare albului cămăşii şi cîte şi mai cîte delicatese anexe...” , scrie Domnul Valentin Jitaru  în acest volum omagial, pe care bălţeanul fidel, Domnul Doctor Anatol LENŢA, l-a dăruit  tuturor cititorilor de azi şi de mîine ai Bibliotecii noastre.


 

23.01.2014

Stimaţi utilizatori!

Vă invităm să vizitaţi expoziţia tematică „Călătorie în ţările lumii prin carte”, organizată în Oficiul Referinţe Bibliografice. Expoziţia cuprinde peste 72 de dicţionare, enciclopedii, ghiduri turistice, care vă oferă informaţii captivante despre istoria, cultura şi tradiţiile mai multor ţări şi oraşe ale lumii.

Vă dorim lectură plăcută!17.01.2014

Acces gratuit la Bazele de date EBSCO Publishing

Important!

Mult stimaţi utilizatori,

Prin intermediul Consorţiului REM (Resurse Electronice pentru Moldova) Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Vă oferă acces gratuit la Bazele de date EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com/, cea mai mare colecţie electronică din lume, 13 baze de date,18 200 reviste full text, peste 2 500 cărţi, broşuri şi ediţii de referinţă în limba engleză, cu translator automat în circa 35 de limbi, inclusiv în limba română. Informaţia pe EBSCOhost. este actualizată zilnic. Articolele sînt prezentate în două formate - PDF şi HTML. Baza de date este completată zilnic.

Accesul este oferit numai din spaţiile USARB http://search.ebscohost.com/.

Inaugurarea expoziţiei „Lupta cu inerţia - Poeţii generaţiei '60”

Colaj de fotografii  de la inaugurarea expoziţiei „Lupta cu inerţia - Poeţii generaţiei '60” organizată de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău , director  Academician Valeriu MATEI, cu prilejul  sărbătorii Zilei Culturii Naţionale.

Ziua Naţională a Culturii

Ziua de 15 ianuarie este o zi cu 2 semnificaţii preţioase: asocierea Zilei Naţionale a Culturii cu personalitatea Marelui Poet Mihai Eminescu, care a fost şi bibliotecar, şi director de Bibliotecă universitară la Iaşi.
În discursul de inaugurare a Zilei Naţionale a Culturii la Biblioteca universitară, Elena Harconiţa a vorbit despre importanţa desfăşurării unor astfel de evenimente în raport cu cele mai proieminente personalităţi ale neamului.
Ziua Naţională a Culturii a fost marcată prin inaugurarea a 7 expoziţii de documente variate, vechi, rare, ediţii noi, incluisiv documente electronice din colecţia eminesciană pe care o deţine Biblioteca USARB:
 ,,Eminescu-Omul deplin al culturii româneşti”(C. Noica), prezentare V.Topalo , hol, parter;
 ,,Versuri melodioase eminesciene traduse”, prezentare Ababi L., sala de lectură în Limbi străine;
 ,,Recitindu-l pe Eminescu ne reîntoarcem, ca într-un dulce somn, la noi acasă” (M.Eliade),
 prezentare - Magher M., sala de lectură Ştiinţe filologigce;
 ,,Eminescu în durată eternă” ,prezentare A. Lîsîi, sala de împrumut nr.1;
 ,,Călătorii fascinante prin opera lui Mihai Eminescu”, prezentare O. Dascăl, Mediateca;
 ,,Muzica în poezia eminesciană”, Oficiul Documente Muzicale;
 ,,Eminescu în dicţionare şi enciclopedii”, serviciul Referinţe bibliografice.

La televizorul din hol toată ziua au derulat filme documentare despre Mihai Eminescu:


15.01.2014

Donaţie de manuale şcolare

Stimaţi cititori,

Dacă nu mai aveţi nevoie de manualele din care V-aţi instriut în şcoală, Vă invităm să procedaţi ca studentul din anul IV al Universităţii noastre, Facultatea de Litere, specialitatea Limbi străine, care dorind să-şi păstreze anonimatul, a dăruit Bibliotecii universitare manualele  şi alte publicaţii didactice ce l-au format pe parcursul anilor.

14.01.2014

Expoziţia „Lupta cu inerţia - Poeţii generaţiei '60” de Ziua Culturii Naţionale în Republica Moldova

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi  organizează  Expoziția „Lupta cu inerţia -  Poeţii generaţiei '60”.
Evenimentul va avea loc joi, 16 ianuarie 2014, ora 09.00, la  Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Alcătuită din 25 de bannere, expoziţia cuprinde o selecţie semnificativă din opera poetică a generaţiei din care fac parte poeţi de pe ambele maluri ale Prutului, printre care Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ion Gheorghe, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Cezar Baltag, Adrian Păunescu, Gabriela Melinescu, Leonid Dimov, Ioanid Romanescu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Victor Teleucă, Liviu Damian, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Pavel Boţu şi terminând cu Gheorghe Pituţ, Ileana Mălăncioiu, Petre Stoica, Petru Cărare, Constanţa Buzea, Grigore Hagiu, Ion Vatamanu ş.a.
Generaţia '60 îşi trage rădăcinile în epoca brutală, dramatică, neguroasă, dogmatică, dominată de proletcultism a perioadei debutului lui Nicolae Labiş, considerat drept ”primul lider autentic al literaturii postbelice”, a cărui moarte dramatică va marca destinul literaturii române în următoarele decenii. A doua etapă are ca reper debutul editorial relativ târziu al lui Nichita Stănescu (la vârsta de 28 de ani) cu volumul Sensul iubirii, urmat de debutul lui Marin Sorescu din 1964, cu volumul Singur printre poeţi, cu care începe o altă etapă a luptei cu inerția, cea legată de revoluționarea limbajului poetic.
Un  fenomen similar a avut loc şi pe malul stâng al Prutului, odată cu intrarea în arena literară a generației lui Grigore Vieru. Şi aici canoanele au fost sparte, fiind pregătit terenul pentru evenimentele ce urmau să se desfăşoare la sfârşitul anilor optzeci, trecerea la alfabetul latin și decretarea limbii române ca limbă oficială. „Vieru şi generaţia sa reprezintă pentru această provincie românească năpăstuită mereu de istorie – spune acad Eugen Simion - ceea ce a fost la începutul secolului generaţia lui Goga, pentru Transilvania. Similitudinea de destin are şi o prelungire în plan poetic.
Sub presiunea circumstanţelor, poezia se întoarce la un limbaj mai simplu şi îşi asumă în chip deliberat un mesianism naţional pe care, în condiţii normale, lirismul pur îl evită. Acest poet născut de miresmele şi durerile pământului său, aşezat după o vorbă cunoscută în calea răutăţilor, nu se ruşinează săşi poarte tragedia şi iubirea pe faţă.” Biografiile lor consună la unison cu aspiraţiile naţiunii pe care au reprezentato. Calităţile şi slăbiciunile lor s-au suprapus peste cele ale poporului din care această generație face parte. De aici pleacă şi receptarea cu totul extraordinară a operei şi personalităţii mai multor reprezentanți ai acestei generații, cum ar fi Labiş. Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Marin Sorescu ş.a. Mesajul lor poetic a fost receptat de inconştientul colectiv şi conservat acolo pentru mult timp naţiunea ia primit „în sânul eternităţii ei” cu braţele deschise. 
Inserţiile lirice ale poeților aparţinând generaţiei ’60 sunt dublate de ilustrațiile grafice ce poartă semnătura unuia din cei mai mari artişti plastici contemporani, regretatul grafician Marcel Chirnoagă, despre care criticul de artă Pavel Şuşară afirma următoarele: "Era un grafician venit din matematică. Nu a avut o diploma în arte plastice, nu a fost un profesionist în sensul academic al cuvântului. Dar a avut o energie lăuntrică extraordinară şi un imaginar extraordinar. El a adus în grafica româneasca un anumit tip de imaginar sălbatic, o feerie a grotescului, care este mai puţin accesibila unui artist cu studii sistematice. A avut curajul să sfideze normele, mai mult sau mai puţin valide, ale graficii care merge mai mult pe limbaj decât pe naraţie retorică.”