25.02.2014

Lunarul licenţiatului, masterandului, doctorandului.

În cadrul Lunarul licenţiatului, masterandului, doctorandului au participat grupele de licenţiaţi şi masteranzi de la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte: PE 41z, 42z, PP 41z, PS 31z, 32 z, PJ 21M, CP 11M, DDA 11m.
Invitaţii au fost antrenaţi în următoarele activităţi:
1.  Prezentarea expoziţiei Achiziţii recente în colecţia Bibliotecii, domeniile: Ştiinţe pedagogice, Psilogice, Arte (E. Scurtu, A. Nagherneac, M. Iulic - grupul Promotorii resurselor info-documentare)
2.  Salonul Contribuţii editoriale ştiinţifico-didactice – 2013 (informaţii despre publicaţiile profesorilor) - E. Scurtu, A. Nagherneac
1.  Baze de date pentru instruire şi cercetare - V. Topalo, O. Dascal, T. Pogrebneac
2.  Serviciul  Întreabă bibliotecarul - N. Culicov, T. Aculova

Asistenţă profesională în vederea redactării corecte a referinţelor şi citărilor într-o lucrare ştiinţifică. Mulţumiri dlui Anatolii Coroli, absolvent al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Băţi, promoţia anului 1967, pentru donaţia cărţii „Здесь годы все…”, Bălţi 2013.Lansarea cărţii „ Autorul, personajele şi eroinele” autor Nicolae Leahu, poet, critic, eseist, jurnalist, cadru didactic universitar.

În sala de lectură Ştiinţe Filologice a fost lansată cartea „ Autorul, personajele şi eroinele”,  autor Nicolae Leahu, poet, critic, eseist, jurnalist, cadru didactic universitar, Catedra de Literatură română şi universală a Facultăţii de Litere USARB.
La eveniment  au participat scriitori, profesori universitari, bibliotecari, studenţi, care  au luat act de expoziţia „Nicolae Leahu: poet, critic, eseist, editor, jurnalist”, inclusiv şi expoziţia on-line în care este prezentată opera autorului, referinţe critice, publicaţii periodice etc.
Cu discursuri şi mesaje de felicitare au venit: M. Abramciuc, A. Moraru, A. Novac, G. Nicu şi studenţii Facultăţii de Litere USARB.
Exprimăm  mari mulţumiri dlui Nicolae Leahu pentru donaţia cărţii  „ Autorul, personajele şi eroinele”, editura ARC, 2014.
24.02.2014

Invitaţie la Colloquia Bibliothecariorum ÎN MEMORIAM FAINA TLEHUCI

Mult stimaţi colegi şi prieteni,
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (BŞ USARB) Vă adresează respectuos invitaţia de a participa la Colloquia Bibliothecariorum ÎN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a II-a, care va avea loc pe data de 27 februarie 2014.

20.02.2014

Trainingul de utilizare a platformei Cambridge


Scientific Knowledge Services, companie cu o experienţă de aproape 20 de ani în relaţiile cu bibliotecile academice, publice şi de cercetare, are misiunea de a promova o mai bună conştientizare a beneficiilor accesului la literatura ştiinţifică şi de a genera o susţinere tot mai mare pentru cercetare în comunitatea academică.

Una dintre editurile pe care le reprezentăm este Cambridge University Press. Celebra Universitate Cambridge situată în primele zece Universităţi din lume şi prima în Europa conform Clasamentului Shanghai, oferă de peste 400 de ani conţinut ştiinţific recunoscut la nivel mondial pentru calitatea şi inovarea adusă mediului academic.

In acest moment în cadrul platformei Cambridge găsim peste 300 de reviste ce acoperă toate domeniile academice de la economie la matematică şi de la medicină la artă. Editura Cambridge publică pe langă revistele proprii şi reviste în colaborare cu peste 100 de societăţi profesionale şi academice pentru a asigura succesul optim al fiecărei publicaţii.

Vă invităm să participaţi la trainingul de utilizare a platformei Cambridge ce va avea loc pe data de 13 martie, ora 10,00  în cadrul Bibliotecii Universităţii Alecu Russo din Bălţi.

Prezentarea va fi susţinută de către reprezentantul Scientific Knowledge Services
Daniel Lungu

Vă mulţumim anticipat şi aşteptăm prezenţa dumneavoastră.

Ziua Siguranţei pe Internet

În perioada 11-16 februarie, Biblioteca Ştiinţifică a luat parte la Campania Internaţională Împreună să facem internetul mai bun! În aceste zile a fost valorificat  prin diverse forme beneficiile internetului, utilizarea sigură şi responsabilă a tehnologiilor informaţionale precum şi combaterea riscurilor şi pericoleleor potenţiale. Au fost organizate diverse  activităţi de informare a utilizatorilor: expoziţia ,,Comportament responsabil de utilizare a Internetului sau Ziua Siguranţei pe Internet” inserate fiind resurse electronice calitative, site-uri, bloguri cît şi cărţi din colecţia ,,Computer. Internet”. În Mediatecă, la Televizorul din holul Bibliotecii au fost derulate filmuleţe, videoclipuri, imagini despre Ziua Siguranţei pe Internet.


11.02.2014

În sala de lectură Ştiinţe Filologice, în cadrul cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice preuniversitare, a fost desfăşurată  ora de curs  Didactica limbii şi literaturii române,  promovată de decanul Facultăţii de Litere, conf. univ, dr. Nicolae Leahu. În sală a fost organizată expoziţia Didactica limbii şi literaturii române, fiind expuse circa 100 documente din domeniu. Valentina Topalo, şef serviciu, a prezentat bazele de date accesibile de pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Natalia Culicov, şef oficiu, a prezentat serviciul oferit de Biblioteca Ştiinţifică USARB pentru utilizatorii aflaţi la distanţă: Intreabă bibliotecarul

05.02.2014

Stimaţi Utilizatori,
Biblioteca Ştiinţifică USARB Vă invită sa luati act de o nouă donaţie din cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) care include 15 titluri de documente în 116 exemplare.

04.02.2014

Acces gratuit la bazele de date EIFL Moldova

Stimaţi utilizatori! Vă informăm că în 2014 a fost deschis accesul la baze de date EIFL Moldova. Resursele pot fi accesate de pe pagina web a Bibliotecii Ştiinţifice  USARB http://libruniv.usarb.md, urmînd rubrica
 E-resurse, baze de date sau la adresa www.eifl.net
Baze de date oferite gratuit:
·         IOPscience
·         OECD-iLibrary
·         Cambridge University Press
·         BioOne
·         IMF eLibrary
·         Nature
·         New England Journal of Medicine
·         Oxford English Dictionary Online
·         Oxford Reference Online
·         Oxford Textbook of Medicine
·         Pediatric Neurology Briefs
·         Royal Society Journals

Vă dorim cercetare eficientă!