11.02.2014

În sala de lectură Ştiinţe Filologice, în cadrul cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice preuniversitare, a fost desfăşurată  ora de curs  Didactica limbii şi literaturii române,  promovată de decanul Facultăţii de Litere, conf. univ, dr. Nicolae Leahu. În sală a fost organizată expoziţia Didactica limbii şi literaturii române, fiind expuse circa 100 documente din domeniu. Valentina Topalo, şef serviciu, a prezentat bazele de date accesibile de pe pagina Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Natalia Culicov, şef oficiu, a prezentat serviciul oferit de Biblioteca Ştiinţifică USARB pentru utilizatorii aflaţi la distanţă: Intreabă bibliotecarul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu