18.03.2014

Va invităm la Salonul Editorial Universitaria

În Spaţiul expoziţional al Serviciului Informare Cercetare bibliografică (et.1) a fost inaugurat Salonul Editorial Universitaria CONTRIBUŢII ŞŢIINŢIFICO-DIDACTICE 2013.
Lunarul Licenţiatului/ Masterandului

Facultatea de Drept  şi Ştiinţe sociale, grupa  AS 21z


Zilele Informării

Stimaţi utilizatori!

Vă invităm la o nouă expoziţie Achiziţii recente în Serviciul Informare Cercetare bibliografică. Expozitia cuprinde peste 500 de documente în limbile româna, engleză, franceză, germană, rusă, ucraineană achiziţionate recent din toate domeniile de cunoaştere de la edituri din ţară şi de peste hotare.
Remarcăm cărţile venite prin donaţia din cadrul Proiectului DAAD (Draexlmaier & Universitatea Tehnică din Landshut, Germania în număr de 37 titluri de documente (109 ex.) în valoare de circa 6 000 €, cu precădere în limba germană ce vor constitui un instrument valoros de lucru pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice de la Facultatea de Stiinte Reale, Economice şI ale Mediului specialitatea Inginerie si Management în transport auto.
Din alte documente expuse menţionăm: Istoria artei: de la pictura rupestră la arta urbană. Bucureşti: Ed. RAO, 2011; Andrei Tamazlîcaru. Estetica romanţei: Studiu în baza cărţii Mi-e dor de-o seară cu romanţe”, autor Galina Furdui. Ch.: Notograf Prim, 2013; Ion Constantin, Ion Negrei. Pantelimon Halippa Apostol al Basarabiei. Ch.: Notograf Prim, 2013; M. Dumbrăveanu, M. Ciobanu. Literatura română în scheme şi sisteme Ch.: Grafema Libris, 2013.
La expoziţie se promovează prezentări de documente pentru catedre şi grupe de studenţi. Cele mai impunătoare cărţi vor fi expuse pe pagina Web a Bibliotecii (Expozitia on-line) însoţite de descrierea bibliografică, cuvinte cheie şi copertă scanată.
Relaţii-contact: Serviciul Informare Cercetare Bibliografică, tel.: 52-4-32; e-mail:  ana.nagherneac@gmail.com

14.03.2014

Buletinul informativ Achiziţii recente în colecţia Bibliotecii

Stimaţi utilizatori,

Vă invităm să luaţi act de Buletinul informativ Achiziţii recente, perioada  Ianuarie – Februarie 2014. Buletin informativ Achiziţii recente. Arhiva.


Expoziţie online dedicată lui Alecu Russo

În spaţiul expoziţional virtual este deschisă expoziţia prilejuită de aniversarea a 195  ani de la  naşterea poetului, prozatorului, eseistului, memorialistului şi criticului literar: „Numele lui Alecu Russo va  creşte cu timpul şiva străluci glorios„ V. Alecsandri

Biblioteca Ştiinţifică promovează Resursele Informaţionale ale Consorţiului

La 13 martie, 2013, ora 10:00, Daniel LUNGU, reprezentantul Scientific Knowledge Services a susţinut un training de promovare a resurselor Companiei Scientific Knowledge Services. Domnia sa a instruit cadrele didactice, bibliotecarii în vederea utilizării eficiente a paginilor web a editurilor Cambridge şi Taylorand Francis, ofertele şi resursele ştiinţifice online ale acestora. 

Donaţiile lunii martie

Mulţumiri dnei Silvia Briceag, conf. univ., dr., şef Catedra de psihologie, pentru donaţia cărţii Sănătate psihică şi stil de viaţă” (Bălţi, 2013). 12.03.2014

Trainingul de utilizare a platformei Cambridge la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Mult stimaţi profesori şi studenţi,
Vă invităm la trainingul de utilizare a platformei Cambridge ce va avea loc pe data de 13 martie, ora 10,00  în cadrul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Mediateca.
 Prezentarea va fi susţinută de către reprezentantul Scientific Knowledge Services
Daniel Lungu. 


Vă informăm că Scientific Knowledge Services, Companie ce reprezintă editura Taylor and Francis, a deschis pentru Biblioteca Ştiinţifică USARB acces gratuit la revistele în format electronic din cadrul colecţiei Social Sciences & Humanities”, unde găsim un numar de peste 1100 de reviste din domeniile: Afaceri, Economie, Management, Politică, Relaţii Internaţionale, Geografie, Istorie, Ştiinţele biblioteconomice şi multe altele. Durata accesării pînă la 3 mai 2014.

07.03.2014

Grupele de licenţiaţi de la Facultatea de Drept în cadrul Lunarului licenţiatului.

4 martie 2014 în cadrul Lunarului licenţiatului, masterandului, doctorandului au participat grupele de licenţiaţi de la Facultatea de Drept, (DR 41-43 Z).
Invitaţii au fost antrenaţi în următoarele activităţi:

  • Achiziţii recente cu prezentarea documentelor din domeniul ştiinţelor juridice: Teoria generală a dreptului şi a sistemului ştiinţelor juridice, dreptul securităţii sociale, dreptul penal, sisteme constituţionale comparate, traficul de persoane, medicina legală…, (E. Scurtu, Serviciul Informare şi Cercetare bibliografică 120 doc);
  • Bazele de date accesibile în Biblioteca USARB (V. Topalo, şef CD ONU, T. Pogrebneac SICB);
  • Pagina web a Bibliotecii. Rubrica: (PAGINA UTILIZATOR/cercetătorului). Ghid practic: Reguli pentru prezentarea referinţelor bibliografice şi citarea resurselor de informare: elementele referinţelor, modalităţile de citare conform standardului ISO 690 (A. Nagherneac, SICB);
  • Serviciul Întreabă bibliotecarul – (N. Culicov SICB RB)
În final studenţilor li s-a solicitat colaborare la sondajul on-line Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizatori” pentru a se pronunţa pe marginea calităţii prestării serviciilor de Biblioteca Ştiinţifică a USARB. (chestionarul este plasat pe pagina web a Bibliotecii http://libruniv.usb.md, în rubrica Feedback).