30.04.2014

Baze de date oferite de către Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo ” în anul 2014

EBSCO
Bază de date multidisciplinară cu texte integrale din peste 4 600 de publicaţii, inclusiv texte integrale din aproximativ 3 900 de titluri verificate de experţi. Sînt disponibile documente în format PDF, începînd cu anul 1975, din peste o sută de periodice şi referinţe citate cu posibilitate de căutare din peste 1 000 de titluri.
Cea mai utilizată bază de date pentru căutări în domeniul afacerilor: marketing, management, contabilitate, finanţe şi economie. Oferă texte integrale, începînd din 1886, din peste 2 300 de periodice, din peste 1 100 de titluri verificate de experţi. Este actualizată zilnic în EBSCOhost.
Education Resource Information Center, conţine peste 1 300 000 de înregistrări şi legături la texte integrale din peste 317 000 de documente din domeniul educaţiei, începînd din anul 1966.
Oferă informaţii ce acoperă toate aspectele impactului uman asupra mediului (poluare, schimbarea climei, reciclare etc...) – 649 de reviste, reviste full-text – Conţine indexări şi abstracte pentru aproximativ 649 000 înregistrări, de asemenea si acces la full text pentru 4 700 de înregistrări.
Cea mai vastă colecţie de informaţii privind sănătatea consumatorilor disponibilă bibliotecilor din întreaga lume cu acces la textele integrale din aproximativ 80 de reviste.
Oferă texte integrale din aproximativ 550 de jurnale academice, din diverse discipline medicale, conţine 1 300 de fişe informative de medicamente pentru pacienţi cu peste 4 700 de nume de mărci.
Indexează peste 500 de periodice esenţiale, peste 50 de periodice prioritare şi 125 de periodice selective; cărţi, rapoarte de cercetare şi articole, începînd cu jumătatea anilor 60 pînă astăzi la subiectele: biblioteconomie, clasificare, catalogare, bibliometrică, regăsirea informaţiilor online, managementul informaţiilor, etc...
Concepută special pentru bibliotecile publice, această bază de date multidisciplinară oferă texte integrale din aproximativ 1 700 de publicaţii de interes general, cu texte integrale disponibile din anul 1975. Include texte din 500 de cărţi de referinţă şi 164 400 de documente din surse primare, precum şi o colecţie de imagini de 502 000 de fotografii, hărţi şi steaguri. Este actualizată zilnic prin intermediul EBSCOhost.
Oferă informaţii medicale: nursing, stomatologie, medicina veterinară, ştiinţele preclinice din peste 4 800 de publicaţii curente.
Texte complete din peste 40 de ziare din Statele Unite şi din lume, texte integrale selective din 380 de ziare regionale (din Statele Unite), transcrieri de ştiri televizate şi radeofonice.
Cuprinde texte integrale din publicaţii regionale de afaceri, informaţii din peste 80 de publicaţi din toate zonele urbane şi rurale din Statele Unite
Oferită de Societatea Americană de Sănătate (AHFS ) resursa include mai mult de 1 000 de monografii, informaţii cu privire la medicamente într-un limbaj clar pentru consumatori. Conţinutul este actualizat lunar. Sursa este disponibilă în limbile engleză şi spaniolă.
Baza de date conţine full texte din 330 de reviste şi aproximativ 30 de monografii, rapoarte de cercetare, materialele conferinţelor. Conţinutul tematic include informaţii din biblioteconomie, clasificare, catalogare, bibliometrie. Acestă bază de date cuprinde materiale de la mijlocul anilor 1960 până în prezent.
Oferă acces la 66 de reviste de înaltă valoare, publicate la editura PIO, cuprinzînd o gamă largă de domenii ştiinţifice şi inginereşti.
Include informaţii cu privire la subiecte cum ar fi: agricultură & alimentaţie, mediu, educaţie, ocuparea forţei de muncă, probleme sociale, migrație, sănătate, energie, energie nucleară, transport, finanţe etc.
Cambridge Journals Online oferă acces la o colecţie de peste 320 de reviste ştiinţifice cu full-text din diverse domenii, inclusiv ştiinţă, tehnologie, medicină, ştiinţele sociale şi umaniste.
Cambridge Journals sunt recunoscute la nivel mondial pentru calitatea lor, şi este una dintre cele mai valoroase colecţii de cercetare disponibile astăzi.
Editura Taylor and Francis, oferă pentru Biblioteca Ştiinţifică USARB acces gratuit la revistele în format electronic din cadrul colecţiei „Social Sciences & Humanities”, unde găsim un numar de peste 1100 de reviste din domeniile: Afaceri, Economie, Management, Politică, Relaţii Internaţionale, Geografie, Istorie, Ştiinţele biblioteconomice şi multe altele. Durata accesării pînă la 3 mai 2014.
Acces la baze de date full-text la cercetări ştiinţifice actuale din domeniul ştiinţelor biologice, ecologice şi al mediului înconjurător.
IMF eLibrary oferă acces la colecţia completă publicată de Fondul Monetar Internaţional, cu mai mult de 11.000 de publicaţii şi acces deplin la bazele de date statistice ale FMI.
Această colecţie de peste 60 de reviste oferă informaţii din domeniul medicinei, ştiinţelor fizice şi aplicate.
Revistă on-line în limba engleză din domeniul medicinii. Cuprinde cele mai bune cercetări şi informaţii cheie la intersecţia dintre biomedicină şi practica clinică.
Unul dintre cele mai bogate dicţionare on-line, care include informaţii referitoare la evoluţia limbii engleze timp de 1 500 ani – istoria, analiza etimologică, neologisme, împrumuturi din alte limbi, pronunţia, exerciţii, materiale instructive, circa 2,5 mln. de citate din literatura universală în limba engleză, din literatura clasică, din periodice, filme şi chiar cărţi culinare etc.
Culegere a 125 de subiecte academice de bază, dicţionare, citate, informaţii. Conţinutul complet se lansează de trei ori pe an cu noi titluri şi ediţii actualizate.
Oxford Textbook of Medicine este manualul internaţional de medicină ce acoperă aspectele ştiintifice si practice din medicină şi este un accesoriu necesar pentru medicii din intreaga lume.
Înfiinţată în 1987 de către unul dintre fondatorii de specialitate, J. Gordon Millichap MD FRCP, PNB este conceput pentru a accelera şi facilita cercetarea în neurologie pediatrică. Editorii oferă rezumate lunare detaliate din articolele publicate, urmate de comentarii din experienţa proprie.
Oferă o gamă largă de servicii şi facilităţi, inclusiv acces la reviste ştiinţifice full-text din biologie, matematică, inginerie, medicină, fizică.
Baza de date conţine mai mult de 400 texte integrale(full-texte) din ziarele naţionale ale SUA, peste 330 de ziare regionale (selectiv) ale SUA , cît şi ziare internaţionale
Bază de date consultativă. Conţine un pachet de produse: NoveList Plus(recomandări de lectură a resurselor -opere de ficţiune, care include informaţii din mai mult de 150 000 de titluri, inclusiv autori, articole, subiecte, recenzii, ghiduri de discutii. Sunt recomandate 1200 liste a cărţilor pe diverse teme, şi 1000 link-uri de site-uri web.) ; NoveList K-8 Plus (recomandări de lectură pentru cititorii mai tineri); NoveList Selec (serviciu de îmbogăţire pentru cataloage de bibliotecă);NextReads (recomandări de lectură a buletinelor de informare); LibraryAware (instrumente de promovare pentru a ajunge la utilizatori)
Această bază de date este o resursă ce conţine date bibliografice şi texte complete care acoperă cercetările academice în toate domeniile de educaţie. Este predestinată cercetătorilor şi profesioniştilor în tehnologie, educaţie, carieră.
ALTELE
Directoriul revistelor cu Acces Deschis (8 233 de reviste academice din 121 de ţări şi publicate în 50 de limbi). DOAJ înlesneşte accesul liber la publicaţii periodice din diverse domenii academice. La dispoziţia cititorilor sînt puse publicaţii ce acoperă toate domeniile de cercetare academică.
Cuprinde aproximativ toate tipurile de documente ONU, date, publicităţii, incepînd cu mijlocul anilor 1990. Categoriile de documente incluse sînt: Rezoluţii incepand cu anul 1946 (Consiliu de Securitate, Adunarea Generala, Consiliul Economic si Social, Consiliul de Încredere) Documente selectate ale Consiliului de Securitate şi ale Adunării Generale începînd cu anul 1985, Propuneri de rezoluţii, Inregistrări ale întîlnirilor (PVs si SPs), Rapoarte Documente administrative (ST/AI-, ST/C/-, St/SGB/-), Sentinţe ale Tribunalului Administrativ.
Librărie virtuală care oferă acces la 700 000 de publicaţii oficiale ale Uniunii Europene. Puteţi descărca aceste publicaţii în format PDF sau să selectaţi literatura care ar putea prezenta interes pentru Dumneavoastră şi să expediaţi Coordonatorului Centrului de Informare al Uniunii Europene al Bibliotecii Ştiinţifice versiunea electronică a listei titlurilor selectate prin e-mailul valeandrew@gmail.com.
Link-uri către documente (de la texte juridice pînă la documente istorice), sondaje şi studii recente, biblioteci şi centre de documentare. Explicaţii pe marginea terminologiei UE, glosare şi orientări privind redactarea şi publicarea textelor despre UE.
Baza de date conţine acte elaborate de instituţiile europene, procese-verbale ale reuniunilor instituţiilor şi organismelor europene, comunicate şi articole de presă, discursuri ale liderilor europeni. Oferă acces la fişa descriptivă a documentului şi la documentul propriu-zis (cu excepţia textelor care intră sub incidenţa dreptului de autor).
Repozitoriul OPEN KNOWLEDGE REPOSITORY oferă 13,833  depublicaţii în 8 colecţii şi 232 de subcolecţii: Annual Reports & Independent Evaluations, Books, Journals, Serial Publications, Working Papers, Economic and Sector Work (ESW) Studies, Knowledge Notes, Multilingual Content.
Înfiinţată în anul 2003, arhiva internaţională deschisă pentru domeniul biblioteconomie şi ştiinţele informării (LIS). Conţine peste 11 500 de lucrări arhivate /difuzate în contextul Accesului Deschis (OA).
POLPRED - Repozitoriu de publicaţii importante. Conţine baza de date cu lista titlurilor subiectului: 26 de ramuri, surse din 8 raioane ale Federaţiei Ruse, din 235 de ţări şi jurisdicţii, cele mai principale materiale, articole şi interviuri a 5 000 directori executivi. O mie de ştiri zilnice, full texte în limba rusă, milioane de istorii a noilor agenţii şi business press din ultimii 15 ani
Bazele de date SpringerLink - oferă acces la 2 360 de reviste de specialitate în text integral, din care 1 493 de titluri sunt cotate ISI conform JCR 2012, ediţie recent publicată în luna iulie 2013; 
  - 4,8 milioane de articole publicate în reviste din toate domeniile academice;
 
  - 7,8 milioane de rezumate ale articolelor disponibile din toate domeniile ştiinţifice (reviste, cărţi, serii de cărţi, enciclopedii, protocoale) pe o singură platformă;
  - 5 colecţii de arhivă Springer - conţinutul anilor 1996-2012 în funcţie de primul număr publicat al fiecărui titlu din colecţiile: Biomedical and Life Sciences – 43 titluri; Business and Economics – 13 titluri; Chemistry and Materials Science – 21 titluri; Engineering – 23 titluri; Physics and Astronomy - 18 titluri;
 
  - text integral al SpringerLink pentru anul curent (2013) şi pentru arhiva anilor 1996-2012.
Emerald - editură de nivel mondial care ofera Bibliotecii Ştiinţifice acces gratis la un numar impresionant de peste 200 de reviste care acopera cele mai importante domenii precum : Audit, Contabilitate, Management si Strategie dar si Inginerie. In cadrul acestei perioade de gratuitate aveti acces la urmatoarele colectii: Accounting, Finance & Economics;Business; Management &Strategy;HR, Learning & Organizational Studies;Information &Knowledge Management; Health and Social Care, Marketing;Operation, Logistics & Quality;Property Management & Built Environment;Public Policy & Environmental Management;Tourism & Hospitality; Engineering, Library Studies, Education.

Sincere mulţumiri dlui Grigore Cantemir, conf. univ.,dr. la Catedra  de limbă română şi filologie romanică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și Dna Svetlana Timciuc pentru donaţia lucrării CULTURA VORBIRII, o carte care te învaţă să vorbeşti şi să scrii corect, Chişinău: Arc, 2014.
Biblioteca Ştiinţifică USARB aduce sincere mulţumiri dlui Victor Palii, pictor- scenograf la Teatrul Naţional V. Alecsandri” din Bălţi pentru  donaţia volumului ARTĂ CONTEMPORANĂ DIN MOLDOVA din seria Artişti plastici din spaţiul CSI” , apărută la editura Galart, Moscova 2013.  O nouă donatie de carte din cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD)

Biblioteca Ştiinţifică USARB Vă invită să luaţi act de donatia din cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi Compania Draxelmaier  care include 8 titluri de documente în 60 exemplare în valoare de 110 679, 31 lei, cu precadere în limba germană ce vor intra în pachetul instrumentelor de lucru al studentilor, masteranzilor, cadrelor didactice de la specialitatea Inginerie şi Management în transport auto. 16.04.2014

Mulţumim Doamnei Elena Ungureanu, cercetător ştiinţific superior la Institutul de Lingvistică al AŞM, în cadrul sectorului de gramatică, cercetător știinţific superior la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale din Chişinău,  pentru donaţia „Dicţionarului ortografic şcolar”, Chişinău 2010, editura Ştiinţa.11.04.2014

IMPORTANT!

Prin intermediul Reţelei Naţionale a Comunităţii ştiinţifico-educaţionale (RENAM), Biblioteca Ştiinţifică Vă oferă  acces gratuit la Bazele de date SpringerLink
-  2 360 de reviste de specialitate în text integral, din care 1 493 de titluri sunt cotate ISI conform JCR 2012, ediţie recent publicată în luna iulie 2013;
-  4,8 milioane de articole publicate în reviste din toate domeniile academice;
- 7,8 milioane de rezumate ale articolelor disponibile din toate domeniile ştiinţifice (reviste, cărţi, serii de cărţi, enciclopedii, protocoale) pe o singură platformă;
 - 5 colecţii de arhivă Springer - conţinutul anilor 1996-2012 în funcţie de primul număr publicat al fiecărui titlu din colecţiile: Biomedical and Life Sciences – 43 titluri; Business and Economics – 13 titluri; Chemistry and Materials Science – 21 titluri; Engineering – 23 titluri; Physics and Astronomy - 18 titluri;
- text integral al SpringerLink pentru anul curent (2013) şi pentru arhiva anilor 1996-2012.
Informaţia de pe SpringerLink este actualizată zilnic. Accesul este oferit numai din spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB http://link.springer.com/.
Durata accesării: pînă la  finele  anului 2014.


Secvenţe de la activităţile culturale dedicate scriitorului Alecu Russo la a 195-a aniversare de la naştere