30.05.2014

Colecţia Bibliotecii s-a îmbogăţit cu lucrările: Ion GAGIM şi universul muzicii: materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate aniversării a 60 de ani ai savantului, care va avea loc pe data de 5 iunie 2014 şi Educaţia artistică în contextul mediului social-cultural al sec. al XXI-lea: materialele conferinţei ştiinţifico-practice din anul 2013.

Sincere felicitări Profesorului Ion Gagim, dr.habilitat, Decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educatiei, Psihologie si Arte, cu apropiata aniversare.

Colecţia de carte din biblioteca personală a Dlui Mircea Druc

Domnul Mircea Druc, ex-prim-ministrul Republicii Moldova în perioada 1990-1991, a donat Bibliotecii, prin intermediul Fundaţiei Regina Elena”, un lot de carte din colecţia  personală şi a transmis toată afecţiunea sa pentru studenţii care vor deschide paginile „averii″ Dumnealui de o viaţă.

Colecţia Mircea Druc, care cuprinde 285 documente din domeniile filosofie, stiinţe sociale, politică, economie, limbă, literatură, istorie şi publicaţiile periodice în limbile română, engleză, franceză, latină, spaniolă va fi localizată în sala de împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică.  
Donaţiile zilei

Biblioteca a primit o donaţie de carte din partea doamnei vice-ministru al Educaţiei Loretta HANDRABURA pentru care mulţumeşte mult. Donaţia include lucrările: Caragiu, Matilda; Savin, Emilia. Rumanisch fur Sie, 1993; Doca, Gheorghe. Limba română Vol.3, 1996; Iliescu, Ion. Integration and Globalization a Romanian Viev, 2003; Sandqvist, Tom. Dada est Românii de la Carabet Voltaire, 2006; Stere, Constantin. Documentări politice, 2002; Udroiu, Neagu. Români la nord şi la sud de ecuator, 1994; Bolovan, Ioan. A history of Romania, 1996; Răceanu, Mircea. Istoria clauzei naţiunii cele mai favorizate în relaţiile romano-americane, 2009; Political structures in central and south-eastern eorope(1918-2001) Vol.1, 2003; Political structures in central and south-eastern eorope(1918-2001) Vol.2, 2003; Identite nationale:  realite, histoire, literatture, 2008; România la conferinţa de pace de la Paris, 2007; Revista Familia Română, anii 2008-2012.

Mulţumiri Rectoratului USARB pentru  transmiterea publicaţiilor  în vederea diversificării colecţiilor de profil ale Bibliotecii.


23.05.2014

Masa rotundă „Evoluţia şi perspectivele asocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană”

La 17 mai a avut loc masa rotundă „Evoluţia şi perspectivele asocierii Republicii Moldova cu Uniunea Europeană”, la care au participat cadrele didactice, studenţii de la Facultatea Drept şi Ştiinţe Sociale, bibliotecari. Activitatea a fost moderată de Victoria Ţarălungă, dr. în drept, Elena Botnari, dr. în drept. 
Tematica comunicărilor a fost următoarea: Uniunea Europeană - un parteneriat economic şi politic unic - Matiescu Laurenţia (DR 11Z); Relațiile Republica Moldova – Uniunea Europeană: evoluții, dificultăți, realizări - Moldovan Marina (DR 11Z); Parteneriatul Estic: între oportunităţi și realităţi - Ţurcan Ion (DR 11Z); Parteneriatul de Mobilitate dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană: promovarea unui cadru eficient pentru mobilitate legală -Cebotari Nicolae (DR 11Z); Liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană: o victorie a Republicii Moldova - Grădinaru Eugen (DR 11Z); Acordul de Asociere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană: realizări, particularități, perspective - Ciprian Vidraşcu (DR 12Z).
În cadrul mesei rotunde Valentina Topalo, coodonator Centrul de Informare al Uniunii Europene a prezentat expoziţia în Power Point ,,Documente valoroase despre construcţia Uniunii Europene în Colecţia Centrului de Informare al Uniunii Europeane.
 Tuturor vorbitorilor le-au fost înmînate Certificate de participare.Evenimente organizate către Zilele Europei 2014

Importanţa acestor zile a fost marcată prin organizarea expoziţiilor ştiinţifico-educaţionale: Anul 2014 - Anul European pentru Concilierea Vieţii Profesionale şi de Familie, Anul 2014 - Anul European al Reducerii Risipei de Alimente, Ziua Europei, Confluenţe Culturale: a) jurnalul de „regină” al Iuliei Haşdeu; b) jurnalul „de ţarină”al Mariei Başkirţevac) jurnalul „de neant” al Katherinei Mansfield, Dialogul Politic: Republica Moldova - Uniunea Europeană, Ziua Europei Împreună!

La întîlnirea interactivă cu cadrele didactice, studenţii Facultăţii de Ştiinţe Reale,  Economice şi ale Mediului, a fost prezentată expoziţia în Power Point ,,Documente valoroase despre construcţia Uniunii Europene în Colecţia Centrului de Informare al Uniunii Europeane. Scopul expoziţiei: dezvoltarea şi stimularea interesului studenţilor pentru înţelegerea şi cunoaşterea politicilor europene, activităţile Uniunii Europeane, Parlamentul European, Reprezentanţe şi Delegaţii, Legislaţie şi justiţie, Relații externe, Politica agricolă, Politica de mediu şi protecţia mediului, Conservarea resurselor, Dezastre naturale, Reglementări în domeniul protecţiei mediului.

Între studenţi şi moderatorii: V. Topalo, coodonator Centrul de Informare al Uniunii Europene şi V. Buzdugan, dr. în biologie a avut loc un dialog constructiv bazat pe 10 întrebări (inclusiv ce reprezintă Uniunea Europeană pentru tinerii de azi, mai multe argumente în favoarea aderării R. Moldova la UE, sau peste cîţi ani ar putea cetăţenii R. Moldova să devină cetăţeni cu adevărat ai Uniunii Europene, liberalizarea vizelor de la 28 aprilie, 2014 etc.). Răspunsurile au demonstrat o prestaţie bună a studenţilor.17.05.2014

Publicistul IULIUS POPA, corespondent al săptămînalului Literatura şi Arta,  a donat  Bibliotecii noastre volumul 2  BUTEŞTI: adu-ţi aminte, Chişinău 2014. Cartea este editată  peste zece ani de la apariţia primului volum cu acelaşi titlu.  600 de pagini, inclusiv faximiliate de pe documentele de arhivă,  sînt consacrate satului Buteşti cu stînca lui renumită,  oamenilor pe care le-a dat lumii această  rodnică localitate,  amintirilor nostalgice  despre  meleagurile natale...


Donaţiile lunii mai

Bîrsan Elena, lector universitar la Catedra Ştiinţe ale educaţiei a Universităţii Pedagogice de Stat Ion Creangă” din Chişinău şi Ţurcan Lilia, lector universitar la aceeaşi catedră, au transmis pentru colecţia Bibliotecii universitare din Bălţi lucrările editate de curînd : Comunicarea asertivă: Ghid metodologic, Chişinău 2013 şi Pedagogia toleranţei: Ghid metodologic, Chişinău 2013.


14.05.2014


În atenţia comunităţii universitare!

Biblioteca Ştiinţifică USARB Vă invită să luaţi act de donatia din cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova de la Universitatea din Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi Compania Draxelmaier.  Cele 69 titluri de cărţi  în 114 exemplare sînt în limba română şi sînt destinate studenţilor, masteranzilor, cadrelor didactice de la Facultatea Ştiinţe Reale, specialitatea Inginerie şi Management în transport auto. Valoarea donaţiei constituie 205 127 lei.