30.06.2014

În atenţia cadrelor didactice, studenţilor, cercetătorilor

Donaţie din partea Ambasadei Lituaniei

Mulţumiri Excelenţei sale, Doamnei Violeta MOTULAITE, Ambasadorul Lituaniei în Republica Moldova pentru donaţia de cărţi şi reviste despre Lituania.
„Colecţia Lituania”, din Biblioteca Ştiinţifică USARB, s-a îmbogăţit cu cartea Istoria Lituaniei, autori: Silviu Miloiu, Veniamin Ciobanu, Florin Anghel, Zigmantas Kiaupa, ed. Dan Mărgărit, pref. Vladimir Jarmolenko, apărută la editura Cetatea de Scaun”, Târgovişte 2011. Lucrarea reprezintă rodul iniţiativei Asociaţiei Române pentru Studii Baltice şi Nordice, al Ambnasadei Lituaniei la Bucureşti şi al Editurii Cetatea de Scaun”, fiind cea de-a doua carte dintr-o serie de monografii dedicate ţărilor baltice şi nordice. Scopul acesteia este îmbogăţirea patrimoniului cultural naţional şi universal, precum şi încurajarea cunoaşterii reciproce dintre naţiuni. Credem, că lucrarea va contribui la creşterea interesului pentru istoria contemporană comună a Europei.
De asemenea, 2 volume Istoria Lituaniei în limbile engleză şi rusă, autori: Alfonsas Eidintas, Alfredas Bumblauskas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamosaitis, editura „Eugrimas”, ВИЛЬНЮС 2013. Un document unical care oglindeşte istoria Lituaniei, un omagiu închinat memoriei naţiunii.
O altă lucrare distinctă este Catalogul PAŞII: Expoziţie de fotografie lituaniană, editura Market Agency, 2013. Catalogul, editat în limbile lituaniană, engleză şi rusă, oferă o privire de ansamblu asupra dezvoltării şi realizărilor fotografiei lituaniene în a doua jumătate a sec.XX. Fotografii din Lituania au creat o şcoală lituaniană de fotografie distinctă, cunoscută dincolo de hotarele ţării. „Sper că lucrările fotografilor lituanieni, care surprind oameni obişnuiţi în mediul lor de zi cu zi, vor părea familiare, vor trezi emoţii, vor îndemna să opriţi şi să gîndiţi, şi vor permite să vedeţi mai adînc percepţia lituaniană asupra lumii”- menţionează în cuvîntul de introducere Ambasadorul, Doamna Violeta Motulaite.
Revista ВИЛЬНЮС” reprezintă o întreaga panorama literară a Lituaniei. Ea apare în limba rusă, bianual, din iulie 1978, pînă în august 1989 purta denumirea „Lituania Literară”, redactor: Эугениос Алишанка, editor: Societatea „ВИЛЬНЮС”, www.culture.lt/vilnius. Rubricile principale: autori şi cărţi, manuscrise, interviuri, premii, noutăţi, evenimente etc. Cititorii vor putea beneficia de 10 volume, anii 2004 - 2014.

Publicaţiile pot fi consulate în sala de lectură nr. 1 Ştiinţe socio-umanistice şi economice, „Colecţia  Lituania.” 

17.06.2014

Resurse esenţiale pentru studenți, cadre didactice, cercetători.

Platforma Emerald eBook Collections reuneşte 1300 de volume din 135 de colecţii de cărţi. Anual sunt editate peste 100 de volume în colecţiile:
-       Emerald Social Sciences eBook Series - acces la mai mult de 400 de volume din peste 50 de colecţii de cărţi;

-       Emerald Business, Management and Economics eBook Series- acces la mai mult de 890 de volume din 85 de colecţii de cărţi.

Perioada de accesare 1 ianuarie 2014 -  31 decembrie 2016

Accesul la alte baze de date a se vedea AICI

15.06.2014

Istoricul Anatol Petrencu a lansat cărţile sale la Biblioteca Ştiinţifică USARB

Miercuri , 11 iunie în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat ,,Alecu Russo” a avut loc lansarea cărţilor:
  Anatol Petrencu „Un scurt popas necesar drumului”, Chişinău 2014 (Tipografia „Balacron”);
    Anatol Petrencu „Teroarea stalinistă în Basarabia”, Chişinău 2014;
   „ProMemoria”, Vol. IV, nr. 5-6, revista Institutului de Istorie Socială, Chişinău 2013.
Revistă conţine articole ale profesorilor universitari, prezentate în cadrul Conferinţei Ştiinţifice „Oraşul Bălţi şi regiunile învecinate în retrospectivele istoriei”, 14 noiembrie 2012 ( dr. Teo-Teodor Marşalcovschi,  dr. Lidia Pădureac, Gheorghe Baciu, dr. habilitat în medicină,  Cojocaru Igor,  conf. univ.)
 La activitate au participat cadre didactice, învăţători de istorie din municipiu, studenţi şi bibliotecari.  Valentina Topalo, şefa Centrului de Manifestări Culturale a prezentat expoziţia de cărţi şi reviste ,,Memoria  Azi”.

Autorul  a  donat Bibliotecii cărţi cu dedicaţii.

09.06.2014

În atenţia Cercetătorilor şi Inventatorilor,

În perioada 22-24 mai 2014, la Pallas Mall, Iasi, România s-a desfăşurat cea de a VI - a ediţie a Expoziţiei Europene de Creativitate şi Inovare „EUROINVENT – 2014”. La lucrările expoziţiei EUROINVENT – 2014 a participat inventatorul, dr.conferenţiar, dr.în ştiinţe fizico - matematice Valeriu Abramciuc de la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi, fiind menţionat cu două Diplome de Excelenţă: Lentilele plasmatice din inosferă şi contribuţiile lor la perturbarea comunicării radio, Efectele ionosferei la forfecarea vântului.

Informaţii privind participarea şi invenţiile Dlui Valeriu Abramciuc sunt în catalogul în limba engleză Expoziţii Europene a Creativităţii şi Inovării - EUROINVENT 2014

Felicitări şi noi realizări!

Conferinţa ştiinţifică internaţională „Ion Gagim şi Universul Muzicii”

La Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc conferinţa ştiinţifică internaţională „Ion Gagim şi Universul Muzicii” cu lansarea  volumelor : ,,Stări de muzică” de Ion Gagim, publicată la Chişinău, editura ,,Ştiinţa”, 2014 şi materialele conferinţei internaţionale consacrate aniversării a 60 - a a savantului Ion Gagim şi universul muzicii publicată la Iaşi - România, editura ARTES, 2014  http://libruniv.usarb.md.
Orchestra Simfonică Naţională a Companiei Teleradio Moldova, dirijor – Gheorghe Mustea, academician, Artist al Poporului a evoluat în cadrul Filarmoniicii „Serghei Lunchevici” cu un Concert Omagial consacrat Domnului Ion GAGIM.

La evinemente au participat academicieni şi personalităţi culturale, cadre didactice, bibliotecari, studenţi, elevi ai Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi, colegiilor muzicale din Soroca, Ocniţa, Cahul.

Donaţia zilei


Mulţumiri dnei Zinaida Sochircă, director general DIB ULIM, pentru donaţia catalogului Roman Art and Civilizaţion – a Common Language in Antiquity (Arta şi Civilizaţia romană – un limbaj comun în Antichitate), editat în cadrul Proiectului: Black Sea – Unity and Diversity in the Roman Antiquity (BSUDRA), manager: Mihaela Lungu, (Tulcea County Council), coordonator Mihaela Iacob, Tulcea România, 2014. Proiectul BSUDRA, asistat de Uniunea Europeană, are ca punct de pornire identificarea unei componente a moştenirii culturale comune a regiunilor riverane Mării Negre – anume patrimoniul istoric şi arheologic de epoca romană, care constituie fundamentul acestei iniţiative culturale şi educaţionale gîndite şi implementate în comun de partenerii din ţările riverane Mării Negre: România, Grecia, Bulgaria, Ukraina, Georgia, Republica Moldova, Turcia.
Expoziţia itinerantă include aspecte ale istoriei bazinului pontic în epoca romană, monumente şi situri arheologice, teme şi proiecte de cercetare a patrimoniului arheologic şi istoric în limbile ţărilor participante în proiect.


 

06.06.2014

Colecţia „Dr. Leonid Gheorghian”

Biblioteca Ştiinţifică a USARB inaugurează o nouă colecţie „Dr. Leonid Gheorghian”. Născut în comuna Pravila, raionul Soroca, Domnul dr. - medic Leonid Gheorghian, domiciliat în Germania, a donat Bibliotecii un număr de 251 de cărţi din domeniul filosofiei, istoriei, lireraturii române.

Bibliotecarii, studenţii şi profesorii exprimă sincere mulţumiri pentru acest cadou, care se va numi Colectia „Leonid Gheorghian” şi va fi localizată în sala de împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică. 05.06.2014

Noutăţile Consorţiului REM , membră a cărei este Biblioteca Ştiinţifică USARB

Biblioteca Ştiinţifică vă oferă acces la revista trimestrială Finance & Development, publicată de Fondul Monetar Internaţional (FMI). Revista  inserează articole și recenzii de carte pe o varietate de subiecte în economie şi finanţe.

La sfârşitul lunii iunie the World Bank Institute's Open Learning Campus  va lansa WBG's second Massive Open Online Course (MOOC), un al doilea curs online  bazat pe Raportul-pilot Mondial de Dezvoltare pentru anul 2014, Risc şi Oportunitate: Gestionarea Riscului de dezvoltare. Cursul sintetizează, într-un mod accesibil și interactiv, mesajele principale ale raportului  recomandări, gestionarea eficientă a riscurilor, importanţa  deblocării oportunităţlor de dezvoltare, prevenirea crizelor, precum şi protejarea celor săraci.
Pentru mai multe detalii accesaţi: https://www.coursera.org/course/manageris

Centrul Informational Denise Nicholson., University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Centrul Informaţional oferă un serviciu on-line international gratuit care acoperă subiecte cum ar fi drepturile de autor, plagiat, probleme de digitizare și de bibliotecă, acces liber, acces la cunoaștere (A2K), de cercetare și de comunicare academică, problemele care afectează persoanele cu dizabilități senzoriale, e-educație , tehnologii mobile și rețele sociale, conferințe, site-uri utile și legislația care afectează accesul la informație. Pentru mai multe informații despre acest serviciu sau arhivele sale, sau pentru a vă abona / dezabona, Vă rugăm să accesaţi următoarele adrese:
http://www.africanlii.org/blogs/denise.

Arhivele pot fi găsite la:
 
Intellectual Property:
New Changes to Copyright Law (UK) and Guidelines
Hopes Dampened for Copyright Exceptions for Libraries and Archives at WIPO
Crisis At WIPO Over Development Agenda; Overall Objectives In Question
Concerns arise over implementation of WIPO Development Agenda
East African Community Moves to Harmonise IP Rights Regulation

Open Access, A2K &U Scholarly Communication:
Declaration on open access for LIS authors
Understandings of Opening Access
Open Access Mandates and the ‘Fair Dealing’ Button
Research Funders Announce Open Access Policies (China)
Open Access in the Americas
The Tech Behind Digitizing the Vatican Library: Open Access for All
Publisher Embargoes and the Copy-Request Button
A Time for Radical Hope, Freedom and Responsibility: Publishing and Building New Publics

Internet Governance:
NETmundial Multistakeholder Document (April 2014)
ICANN’s proposed IANA Transition Process and Scope Rebuffed
Internet and Freedom of expression

Conference alerts:
5th International Conference on New Horizons in Education – INTE 2014
25-27 June 2014 – Paris, France


02.06.2014

Colecţia de carte din biblioteca particulară a Domnului Dimitriu Ioan Călin

Biblioteca a primit o donaţie de carte din colecţia particulară a Dlui Dimitriu Ioan Călin, specialist în calculatoare din Bucureşti, România.  Donaţia a fost oferită de fiica, Irina Dimitriu,  care a manifestat dorinţa ca aceste cărţi să constituie un fond  ce ar purta  numele tatălui său. 

Colecţia include 396 de documente în limbile română, engleză şi franceză. Tematica publicaţiilor este variată, dar predomină  literatura română şi universală.

Bibliotecarii, studenţii şi profesorii  exprimă  sincere mulţumiri pentru  acest valoros dar, care se va numi Colectia Ioan Călin Dimitriu şi va fi localizată în sala de împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică.Donaţia Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi, România

Mulţumiri Universităţii de Arte George Enescu din Iaşi pentru vol. 5, nr. 1, 2014 al revistei Agathos”, nr. 7-8, 2014 al revistei „Review of Artistic Education” şi vol. X Dimensiuni ale educaţiei artistice, Cultura Europeană între orient şi occident - tradiţie şi modernitate, coordonator Eugenia - Maria Paşca, editura Artes, Iaşi 2014. Volumele cuprind publicaţii ale cadrelor didactice de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educatiei, Psihologie si Arte.
 

Donaţia zilei

Domnul profesor Valeriu Cabac,  dr. în şt. matematice, conf. univ. Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Catedra de Matematică şi Informatică, a oferit în dar opt exemplare a ghidului pentru profesori Construcţia unui curs în Moodle, autori Cosmin Herman, Mihai Jalobeanu, Roza Dumbrăveanu, Ioan Virag. Mulţumim foarte mult!