29.09.2014

22-26 septembrie - Ziua Internaţională a Limbilor Europene

Importanţa acestor zile a fost marcată prin organizarea expoziţiilor ştiinţifico-educaţionale (programul) tradiţionale, în Power-Point, on-line, prezentări bibliografice, prezentări de resurse electronice, postări, comentarii privind Ziua Limbilor Europene pe Blogul Bibliotecii Ştiinţifice, Reţelele de Socializare, teleinformaţii: 26 septembrie - Ziua Limbilor Europene, Comunicare fără frontiere, Scriitori români traduşi, 2014 – Anul Dumitru Matcovschi, Însuşirea  limbilor străine cu mijloace multimedia (din colecţia Mediatecii), Ziua Limbilor Europene în  Internet.
La aceste evenimente au fost prezenţi 357 de utilizatori, studenţi ai Facultăţiii de Litere, elevii Liceului Teoretic Republican ,,Ion Creangă", cadre didactice, bibliotecari.
16.09.2014

Modernitatea şi actualitatea pedagogiilor alternative

Trebuie să ajutăm copilul să acţioneze singur, să voiască singur, să gândească singur; aceasta este arta celor ce aspiră să slujească spiritul.

Maria Montessori

În raportul UNESCO (1996) al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI este stipulat că respectul pentru diversitate şi individualitate constituie un principiu fundamental, care trebuie să ducă la eliminarea oricărui tip standard de învăţămînt.

Stimaţi utilizatori!
Vă invităm în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe Psihopedagogice , naturii, reale. Arte la expoziţia Modernitatea şi actualitatea pedagogiilor alternative. 1 Septembrie – Ziua Cunoştinţelor , care reflectă  o serie de alternative la sistemul tradiţional de învăţămînt:
·  Pedagogia Waldorf,
· Pedagogia curativă,
·  Pedagogia Freinet
· Pedagogia Montessori,
· Programul Step-by-Step
,·  Planul Jena.

Adrese utile:

„Românii în Gulag: Memorii, mărturii, documente” Donaţie - Institutulul de Istorie Socială „ProMemoria”, USM.

Recent colecţia Sălii de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice s-a completat cu o nouă carte Românii în Gulag: Memorii, mărturii, documente ” V.1, donată de Institutulul de Istorie Socială ProMemoria, USM. Volumul este editat cu susţinerea financiară a Departamentului Românii de Pretutindeni.
 Autorii Anatol Petrenco, Ludmila Cojocaru şi Lidia Pădureac ( doctor în istorie, conferenţiar universitar la Catedra de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială, USARB) susţin că această carte este prima dintr-o serie de volume cu aceeaşi tematică care urmează să fie editate pe parcursul  următorilor doi ani.
Lucrarea prezintă un studiu al memoriei victimelor deportărilor staliniste în RSS Moldovenească (1940-1941, 1944-1949, 1951). Mărturiile celor care au supravieţuit constituie o sursă de documentare istorică de o valoare inestimabilă, fiind cercetate de autorii volumului prin metodele istoriei orale.Lucrarea este adresată istoricilor, politicienilor, tineretului studios şi tuturor celor interesaţi de istoria sec. al XX-lea.


 

 

09.09.2014

Scriitori români traduşi în limbi străine


Scriitorii fac literature naţională, iar traducătorii fac literatura universală".

José Saramago
Stimaţi utilizatori!
În spaţiul sălii de lectură nr.4, Documente în limbi străine, este vernisată expoziţia Scriitori români traduşi în limbi străine. Această expoziţie inserează o bogată bibliografie din colecţiile Bibliotecii universitare, reuneşte volume de poezie, proză, teatru ale scriitorilor clasici şi contemporani români traduse în limbile engleză, franceză, germană, găgăuză, italiană, latină, ungară şi spaniolă.


 Adrese utile: 
http://www.romanianvoice.com/poezii/poeti_tr/eminescu_fra.php
http://www.povesti-pentru-copii.com/poezii-pentru-copii/mihai-eminescu/traduceri-si-adaptari.html
http://centruleminescubm.blogspot.com/2012/01/cel-mai-lung-poem-de-dragoste.html


02.09.2014

FELICITĂRI ECHIPEI EDITORIALE A REVISTEI LIMBAJ ŞI CONTEXT !


Factorul Internaţional de Impact ca rezultat al activităţii ştiinţifice de calitate a profesorilor USARB.

Revista LIMBAJ ŞI CONTEXT, redactor -şef dr. Angela COŞCIUG, este indexată în baza de date International Scientific Indexing (ISI) şi postată pe website-ul acesteia www.isindexing.com 
             
Factorul Intenaţional de Impact al revistei LIMBAJ ŞI CONTEXT este 1.001 pentru anul 2013, bazat pe Raportul International de Citare (ICR). Este cel mai mare Factor de Impact dintre toate publicaţiile moldoveneşti indexate în ISI.
Revista“Limbaj şi context” este o revistă academică, internaţională, de lingvistică, semiotică şi ştiinţa literară. Este una din cele 5 reviste din Republica Moldova, inclusă în DOAJ - reviste cu acces deschis, peer (double blind) reviewed, fondată, în anul 2009, de către conf. univ., dr. Angela COŞCIUG în cadrul Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi, Republica Moldova.
Din 2010 revista apare cu suportul financiar al administraţiei oraşului Basel, Elveţia. Revista este indexată în baze de date internaţionale care oferă un coeficient de valoare sau un factor de impact: Index Copernicus Journals Master List, DRJI, OAJI (OAJI1, OAJI2) şi CiteFactor. Totodată, este inclusă în bazele de date internaţionale: EBSCO (EBSCO1, EBSCO2, EBSCO Open Science Directory, EBSCO Slovak Consortium Database), ProQuest, DOAJ, MLA, Summon Serials Solutions, WorldCat, Orbis Cascade Alliance Summit WorldCat, ZDB, The Linguist List, Datenbank-Infosystem, Fabula – la recherche en littérature, Journal Index, Kubon&Sagner, Vaggi.orgDirectory, La Criée – périodiques en ligne, JurnOpen Directory of e-Journals şi Prospector Database.
Revista este inclusă într-un şir de cataloage electronice ale unor biblioteci de prestigiu din lume (vezi Detalii...). Mai multe informaţii găsiţi pe website-urile: