30.10.2014

Journal Donation Project

În  Sala de lectură numărul 4 Documente în Limbi străine pot fi consultate mai multe titluri de reviste la domeniul  dreptului  ce fac parte din colecţia de reviste în limba engleză JDP (Journal Donation Project ).

Anul constituirii colecţiei: 1994
Acces liber la raft la 126 titluri de periodice în 4 461 exemplare ale celor mai prestigioase edituri din SUA din următoarele domenii:
·         Filosofie
·         Psihologie
·         Sociologie
·         Politică
·         Economie
·         Drept
·         Muzicologie
·         Filosofie
·         Istirie
La domeniul  Dreptului - 8 titluri de reviste în 281 exemplare ceea ce constitue 6 % din colecţiea JDP.
Oxford Journal of Legal Studies
        În colecţie din 1999-2013
        Publicaţie trimestrială.

        Revista este publicată de Facultatea de Drept la Universitatea din Oxford. Cuprinde articole ce reflectă toate aspectele legate de drept: drept comparat şi  internaţional, dreptul Uniunii Europene, istoria juridică şi filozofie.Law and Contemporary Problems

În colecţie 2001, 2003-2009.
Publicaţie trimestrială.

Revistă interdisciplinară, editată de Facultatea de Drept de la Universitatea Duke, SUA. Law and Contemporary Problems publică articole de valoare  la toate disciplinele,studiul  cărora contribuie la dezvoltarea dreptului.
 Social and Legal Studies 


         În colecţie 1999-2011, 2013
         Publicaţie trimestrială.

 Revistă academică de peer-review care acoperă studii de drept şi criminologie. Este una din principalele reviste care publică abordări înaintate, interdisciplinare şi critice de studii socio-legale.
http://sls.sagepub.com


     American Journal of  International Law

      În colecţie 1999-2001
      Publicaţie trimestrială.

     Revistă ştiinţifică în limba engleză cu accent pe drept şi relaţii internaţionale. Aceasta este publicată începând cu anul 1907 de catre Societatea Americana de Drept Internaţional (ASIL). Revista conţine rezumate şanalize de decizii ale instanţelor naţionale şi internaţionale şi a practicii contemporane americane în dreptul internaţional.


The Cambridge Law Journal


                      În colecţie 1999-2004

Revistă academică, publicată de Cambridge University Press. Este principala publicaţie  academică a Facultății de Drept de la la Universitatea Cambridge. Fondată în 1921, este cea mai longevivă revistă universitară de drept în Regatul Unit.Editor actual este John Bell.
The Praison Journal

În colecţie 1999-2013.

Revistă academică de drept care publică lucrări în domeniul criminologiei. The Praison Journal  explorează teme largi de pedeapsă și intervenții de corecție, cu scopul de a promova teoria, cercetarea, politici și practici. Prison Jurnalul ofera un forum de idei și discuții cu privire la adulţi și tineri .


Duke Journal of Comparative & International Law

În colecţie 2003 – 2009

Publicaţie bianuală DJCIL este o revist ă foarteinfluentă, specializată şi dedicată exclusiv aspectelor de drept comparat și internațional. Revista este editată de către un consiliu al studenţilor și publică articole ale savanților și practicienilor de renume. Aproximativ o treime din reviste este dedicată notiţelor studenților.
Ethics : An International  Journal of Social Political and Legal Philosophy

În colecţie 1995 – 1999

Etica este o revistă  internatională în paginile căreia sunt  publicate lucrări  din domeniile: filosofie, drept, economieteoria socială și politică.

    
24.10.2014

Reviste din Republica Moldova în colecţiile sălilor de lectură ale Bibliotecii Ştiinţifice USARB indexate pe categorii http://www.cnaa.acad.md/profile_publications/Categoria A
 Sala de lectură nr. 3


Categoria B
Sala de lectură Nr. 1


Economie şi sociologie 
Revista arheologică
Revista de filozofie
Revista de filozofie, sociologie şi ştiinţe politice http://iiesp.asm.md/?page_id=1455

Sala de lectură Nr. 2 Ştiinţe Filologice

 

Intertext
Revista de etnologie şi culturologie http://patrimoniu.asm.md/?p=1162

Sala de lectură nr. 3


Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica http://www.math.md/publications/basm/
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele medicale
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Revista de Psihologie (Serie nouă)

Sala de împrumut nr.3 Documente muzicale


ARTA (în două fascicole – Arta vizuală; Arta audiovizuală) http://patrimoniu.asm.md/?cat=52

Categoria C
Sala de lectură Nr. 1


Administrarea Publică http://aap.gov.md/
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică http://www.jurnaluljuridic.in.ua/
Legeaşiviaţa http://www.legeazakon.md/
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Revista Militară
Revista moldovenească de dreptinter naţional şi relaţii internaţionale http://rmdiri.md/
Revista naţională de drept http://revistadrept.com/
Studia Universitatis Seria „ŞtiinteSociale” http://usm.md/studiau/?page_id=27
Studia Universitatis Seria „ŞtiinteUmanistice” http://usm.md/studiau/?page_id=25
Studii Juridice Universitare www.studiijuridice.md
Закон и жизнь http://www.legeazakon.md/

Sala de lectură Nr. 2

 

Philologia
Metaliteratură


Sala de lectură nr. 3


Agricultura Moldovei
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie. Ştiinţele naturii şi Muzeologie (Seria nouă)
Mediul Ambiant
Meridian Ingineresc

Sala de împrumut nr.3

 

ANUAR ŞTIINŢIFIC: MUZICĂ. TEATRU. ARTE PLASTICE 

ARTĂ ŞI EDUCAŢIE ARTISTICĂ 

07.10.2014

Metode de predare a Limbii şi Literaturii române

Vă invităm la expoziţia cu genericul: „Metode de predare a Limbii şi Literaturii române” organizată în sala de împrumut nr.2 Documente metodice şi didactice. Expoziţia cuprinde 29 de documente privind metodica predării limbii române, ghiduri pentru învăţători, curiculumuri, teste.
.

Lincuri utile:
https://ru.scribd.com 
http://biblioteca.regielive.ro

Expoziţiile lunii Octombrie

Vă invităm la Biblioteca Ştiinţifică, sala de împrumut nr.3. Documente muzicale, să luaţi act de  documentele prezentate în  expoziţiile:
„1 octombrie - Ziua Muzicii”, „Valori  Naţionale şi Universale”.Cugetări înţelepte despre muzică şi muzicanţi 
Cîntă-mi şi-ţi zic frate! : Aforisme şi cugetări despre muzică  / Culese de Ladislau Furedi. -Timişoara : Ed. Facla , 1972. D. Galaţi As. Pro Basarabia

78 / C50
Total ex.:  sî3-2.     
      „Ce reprezintă muzica: mijloc educativ, amuzament, desfătare intelectuală? Putem, cu deplin temei, asimila muzica tuturor acestor categorii.”
 ARISTOTEL

„Muzica este unica, imateriala intrare într-o lume mai înaltă a cunoaşterii, care ne învăluie fără să o putem prinde…”
 LUDWIG VAN BEETHOVEN

„Muzica: muncă şi perseverenţă.”
NICCOLO PAGANINI

„Neamul românesc de la natură e înzestrat cu dragoste pentru cîntec.”
 GAVRIIL MUSICESCU

„Muzica nu este o stare ci o acţiune.”
 GEORGE ENESCU

„Cît îmi stă în puteri, mă voi strădui să fiu un muzician bun. Muzica este viaţa mea.”

                                                                                                                YEHIDI MENUHIN

Link-uri utile: