28.11.2014

Expoziţiile lunii Noiembrie Oficiul Documente Muzicale

Stimaţi utilizatori!
Vă invităm în sala de împrumut nr.3. Documente muzicale, să luaţi act de documentele prezentate  în cadrul  expoziţiilor:
  • Valori  Naţionale şi Universale
  • Privighetoare în cîntec şi grai Tamara Ciobanu, interpretă de muzică populară - 100 de ani de la naştere (22 noiembrie 1914 - 23 octombrie 1990)
  • Achiziţii recente

În perioada 24-26 noiembrie 2014 documentele expuse în cadrul acestor expoziţii au fost prezentate studenţiilor grupei MZ41R de la Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte şi audienţilor de la cursuri de recalificare a  profesorilor şcolari specialitatea Instruirea muzicală, ghidaţi fiind de doctor habilitat în pedagogie, conf. universitar Babii Vladimir.

                                                    

24.11.2014

TITLURI NOI DE REVISTE ÎN COLECŢIA SL.4 DOCUMENTE ÎN LIMBI STRĂINE

Le français dans le monde este o revistă franceză înfiinţată în anul 1961, la iniţiativa savantului/cercetătorului francez André Reboullet. Este una dintre cele mai importante reviste a profesorilor de limbă franceză din lumea întreagă. Din 2001 revista este organul oficial al Federaţiei Internaţionale a Profesorilor de limbă Franceză. Le français dans le monde este în primul rînd un instrument de informare, documentare şi comunicare în care sînt reflectate toate evenimentele educaţionale şi culturale ce au loc în spaţiul francofon.

Numărul 395 septembrie –octombrie 2014 conţine un fişier special consacrat creaţiei scriitoarei franceze Marguerite Duras, ale cărei romane pot fi găsite în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
Revista International Journal of Communication Research este publicată sub patronajul Academiei de Ştiinţe a României, cu suportul Universităţii ,,Apollonia” din Iaşi.
Prin intermediul acestei reviste, care îşi propune atingerea standardelor internaţionale în comunicare, relaţii publice, jurnalism, marketing si publicitate, autorii au ca scop crearea unui spaţiu generos şi viu pentru dezbateri teoretice şi practice. Publicarea revistei în limba engleză intenţionează citirea sa în cât mai multe ţări ale lumii. Tematica revistei este consacrată domeniului comunicării care este într-o continuă schimbare, o ştiinţă de elită a vremurilor actuale. Autorii vin cu noi puncte de vedere, dezvăluind analitic realizările. Revista este indexată în baze de date internaţionale.
http://www.ijcr.eu/index.php?link=articole&anul=2012&nr=3&vol=219.11.2014

CĂRŢILE PREFERATE ALE OAMENILOR CELEBRI

Ce citesc persoanele publice din diverse domenii: politică (Vladimir Putin, Barack Obama), muzică (Michael Jackson, Mick Jagger), cinematografie (Antonio Banderas, Orlando Bloom, Mel Gibson, Angelina Jolie, Stephen King etc.), business (Bill Gates,  Mark Zuckerberg, Steve Jobs), TV (Oprah Winfrey)?

 Dacă vreţi să aflaţi care sînt carţile care i-au impresionat  pe oamenii celebri de azi, vizitaţi expoziţia „Cărţile preferate ale oamenilor  celebri” în Sala de lectură 2 Ştiinţe Filologice.


17.11.2014

LECŢII DE OMENIE

Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare.
 Immanuel Kant

De multe ori folosim cuvîntul omenie, har, bunătate a sufletului fără a ne pune mari probleme în a explica ce înseamnă aceasta. Un om este om cu adevarat doar atîta timp cît poate spune adevărul, cît deosebeşte binele de rău, cît nu trece indiferent faţă de răul din jur.
Dragi utilizatori, în Sala de împrumut Nr.2 Documente Didactice şi Metodice este organizată expoziţia cu genericul „Lecţii de omenie pentru diverse vîrste”. Aici  veţi găsi raspunsuri  la întrebările ce vă preocupă, sfaturi utile.


În ţările din nordul Europei există un cod al bunelor maniere la locul de muncă, care recomandă  următoarele:
  • Să-ţi respecţi toţi colaboratorii şi colegii de muncă.
  • Să ceri în mod politicos explicaţii atunci cînd ai nelămuriri în legătură cu ceea ce ai de făcut.
  • Să nu-ţi faci un obicei din a sosi cu întîrziere la serviciu.
  • Să nu foloseşti telefonul de la serviciu în interes personal.
  • Să nu te superi dacă cineva se aşează pe locul tău.

Adrese utile:
http://www.lecturirecenzate.ro/invatare-eficienta-formare/bunele-maniere-in-societate/

14.11.2014

JOCUL – MIJLOC DE DEZVOLTARE ŞI EDUCAŢIE

Jocul este o activitate, ce corespunde intereselor, posibilităţilor şi necesităţilor copiilor. Jocul pentru copil are aceiaşi valoare ca şi munca pentru adult. Sala de Împrumut Nr. 2 Documente Didactice şi Metodice , vă invită la expoziţia cu genericul Jocul – mijloc de dezvoltare şi educaţie , documentele expuse conţinînd repere teoretice şi metodologice prin care se evidenţiază rolul jocurilor de diverse tipuri (logice, literare, dinamice,distractive ) în formarea personalităţii copilului.Adrese utile:

12.11.2014

Dragi studenţi,

Biblioteca Ştiinţifică USARB, vă felicită cu prilejul Zilei Internaţionale a Studenţilor ! Să aveţi parte de multe realizări, fericire, şanse de afirmare şi un viitor cum vi-l doriţi ! Bucuraţi-vă din plin de anii de studenţie, implicaţi-vă în cît mai multe activităţi interesante şi nu uitaţi să CITIŢI, fiindcă fiecare CARTE citită este o cărămidă la fundamentul personalităţii voastre !

Sala de Împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice şi Beletristice, Vă propune spre lectură cărţi ce vă vor îndruma spre atingerea performanţei în procesul de învăţare,  antrenarea memoriei, învingerea timidităţii,  găsirea succesului.


11.11.2014

Achiziții recente

Sala de lectură Nr.3  Ştiinţe Psihopedagogice , naturii, reale. Arte

Conştiinţa de sine şi sistemul de valori ale adolescentului

Prezenta monografie este recomandabilă psihologilor, pedagogilor, adolescenţilor care-şi propun să persevereze în direcţia dezvoltării conştiinţei de sine. Studiul dat poate fi utilizat la: optimizarea calităţii educaţiei; elaborarea programelor individuale de dezvoltare şi integrare socială a adolescenţilor; promovarea condiţiilor de motivare pentru succes; racordarea procesului de formare profesională iniţială la necesităţile studenţilor şi ale societăţii contemporane; cristalizarea şi maturizarea personalităţii adolescenţilor, interiorizarea valorilor promovate de contextul socio-cultural în care trăieşte. Datele experimentale vor fi utile cadrelor didactice din învăţământul superior, psihologilor, asistenţilor sociali, precum şi adolescenţilor, părinţilor întru eficientizarea procesului educaţional direcţionat spre formarea unei personalităţi integrale.    


 


Asistenţa psihologică în educaţie

Prezenta lucrare reprezintă produsul activităţii echipei de cercetători ai sectorului Psihosociologia Educaţiei şi Incluziune Şcolară al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei realizată în cadrul proiectului „Mecanisme şi metodologii de consultanţă şi consiliere a procesului de dezvoltare a personalităţii elevului în contextul sociocultural modern”. Lucrarea cuprinde practici de organizare a serviciului de asistenţă psihologică şcolară, demne de urmat, dezvoltate în mai multe ţări. În special, au fost analizate modalităţile de organizare a acestui serviciu în România şi Rusia, ţări care au multe puncte comune în aspectul organizării sistemului educaţional. Tot aici, este prezentată situaţia în domeniul asistenţei psihologice în Republica Moldova. Pe baza sintezelor realizate sînt formulate idei conceptuale vizînd definiţia asistenţei psihologice, scopul, principiile, direcţiile, conţinutul şi condiţiile de organizare a activităţii psihologului şcolar.

 

06.11.2014

Achiziţii noi

Sala de lectură nr.1 Ştiinţe Socioumanistice şi economice

experimentul Piteşti
             „Să nu ne răzbunaţi, dar să nu ne uitaţi".

Mircea Vulcănescu

La 29 octombrie în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice USARB au fost lansate  volumele: „Teroarea stalinistă în Basarabia”, „Românii în gulag” şi „Stalin mi-a furat copilăria” . În  aceste lucrări  au fost adunate  mărturiile oamenilor,  astăzi  de vîrsta a treia, care pe atunci erau copii  şi  au suferit deportarea.
     „ Experimentul Piteşti” vine să completeze colecţia   Bibliotecii Ştiinţifice USARB abordînd acelaş subiect deportările politice,dictatura comunistă. Volumul conţine  lucrările prezentate la ediţia a XIII-a a Simpozionului Internaţional „Experimentul Piteşti - reeducarea prin tortura” ce a avut loc în perioada 27-29 septembrie 2013. Deviza tuturor ediţiilor simpozionului este exprimată în ultimele cuvinte rostite înainte de moarte, de renumitul om de cultură român Mircea Vulcănescu în închisoarea Aiud,: „Să nu ne răzbunaţi, dar să nu ne uitaţi".
Mai multe detalii vedeţi aici:


05.11.2014

CARTEA TE AŞTEAPTĂ!

Colecţia particulară Ioan Călin Dimitriu, ce include 396 de documente în limbile română, engleză şi franceză, localizată în Sala de Împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică, invită studenţii Facultăţii de Litere pentru a lectura cartea lui Thomas Pynchon „V.”, apărută la editura Polirom, 2006, exemplar unic în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB.
Thomas Pynchon Ruggles, romancier american născut 08 mai 1937 , este remarcat pentru romanele sale  complexe de   ficțiune și non-ficțiune care cuprind o gamă largă de subiecte, stiluri și teme  . Pentru romanul său , Curcubeul gravitației , Pynchon a primit în anul  1974  premiul National Book Award .
„Într-o fantastică ţesătură epică ce leagă existenţa a trei generaţii, evenimentele ne poartă înainte şi înapoi în timp. Personajele sunt un fel de yo-yo-uri mânuite de autor, iar stilul este eliptic şi agrotic...” Ihab Hassan
           

03.11.2014

Reviste ştiinţifice din fondul Journal Donation Project (JDP-SUA) în limba engleză indexate în DOAJ

Sala de lectură nr.4 Documente în Limbi Străine vă oferă oportunitatea de a consulta  reviste ştiinţifice din fondul  Journal Donation Project (JDP-SUA) în limba engleză indexate în DOAJ.Applied Linguistics www.applij.oxfordjournals.org/
Forum: For Modern Language Studies http://fmls.oxfordjournals.org/
Language Acquisition: A Journal of Developmental Linguistics http://journals.academia.edu/LanguageAcquisition
International Journal of American Linguistics http://www.press.uchicago.edu/ucp/journals/journal/ijal.html
Comparative Literature Studies  http://www.cl-studies.psu.edu/
Journal of Folklore Research http://www.jfr.indiana.edu/reviews.php
The Cambridge Quarterly http://camqtly.oxfordjournals.org/
Discourse & Communication http://dcm.sagepub.com/
http://www.libruniv.usarb.md

Sala de lectură Ştiinţe Filologice

 Vă invită la lectură!
Andrew  RobinsonIstoria scrisului” cu peste 355 de ilustraţii, apărută la Bucureşti, editura ART în 2009. Fără scris, istoria şi civilizaţia n-ar exista aşa cum le ştim. Dar unde, cînd şi cum a apărut scrisul? Într-un text succint şi captivant, Andrew Robinson explică interconexiunile dintre sunet, simbol şi scris. În carte sînt analizate fiecare dintre sistemele importante de scriere, de la cuneiforme şi hieroglifele egiptene şi maiaşe pînă la alfabete şi sistemele de scriere din China şi Japonia, precum şi altele, ca runele sau „alfabetul" indienilor cherokee. Este prezentată în detaliu istoria descifrării fiecărei scrieri, iar un capitol incitant, dedicat scrierilor încă nedescifrate, îl provoacă pe cititor: oare aceste coduri vor putea fi sparte vreodată?
Tănase Tasenţe, Nicoleta Ciacu. „Jurnalismul şi comunicarea în epoca Noilor Media”. Bucureşti: Editura Universitară, 2014. Autorii acestei cărţi, doctoranzii în ştiinţele Comunicării, au inclus în acest volum o serie de cercetări ştiinţifice realizate în perioada 2011 — 2013. Lucrarea abordează influenţa deosebită pe care o au noile tehnologii în mai multe domenii, precum interferenţele dintre noile media şi media tradiţionale şi rolul pe care Social Media le au în promovarea jurnalismului în România, efectele Social Media asupra reputaţiei sociale, dar şi comunicarea politică prin reţelele sociale online. Volumul „Jurnalismul şi comunicarea în epoca Noilor Media” se adresează atît studenţilor de la specializările de Jurnalism, Comunicare şi Știinţe Politice, cît şi specialiştilor care sunt în permanentă căutare de informaţii actuale cu privire la impactul noilor media asupra societăţii.