14.12.2014


Ion Creangă 
125 de ani de la trecerea în eternitate
Scriitorul român I. L. Caragiale afirma acum aproape un secol:
O carte bună de citire, în vîrstă fragedă, este, poate, una din împrejurările cele mai hotărîtoare ale vieţii unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decît unei cărţi căzute la vreme bună în mîinile unui copil, tot aşa precum umbrele multor stejari seculari se datoresc căderii unei ghinde pe pămînt prielnic.”
Sala de lectură nr. 2 Ştiinţe Filologice Vă invită în lumea fascinantă a cărţilor prin intermediul  expoziţiei  Ion Creangă -125 de ani de la trecerea în eternitate dedicată marelui scriitor român Ion Creangă.


" În Creangă trăiesc credinţele, datinile, obiceiurile, limba, poezia, filosofia poporului. Povestea valorează cît valorează talentul celui care povesteşte. Şi Ion Creangă a avut aşa de mare talent, încît în toate poveştile sale oamenii trăiesc cu o individualitate şi cu o putere de viaţă extraordinare."
     G. Ibraileanu

10.12.2014


Stimați profesori!
Vă invităm să luaţi act de: Bibliografia Anuar-2014 cu informațiile despre publicațiile Dumneavoastră din anul curent. Sîntem siguri că lista nu este exhaustivă deoarece cuprinde doar referinţe despre lucrările depuse la Biblioteca universităţii.
Vă rugăm mult să contribuiți la completarea Anuarului, precum și la dezvoltarea Arhivei patrimoniale universitare, constituită din publicațiile Dumneavoastră, prin prezentarea în serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică (tel. 4 - 32, e-mail: ana.nagherneac@gmail.com) a cărţilor publicate în acest an şi informaţiile despre articolele ştiinţifice apărute în alte resurse informaţionale.
Vă mulţumim anticipat,

Cu mult respect Administraţia Bibliotecii USARB.

Ziua Drepturilor Omului

În libertate şi în acordul libertăţii cu raţiunea şi dreptatea găsim adevărul. Omul nu e o persoană decît pentru că e o fiinţă liberă şi luminată raţiune...
V. Cousin

La 10 decembrie 2014 se împlinesc 66 de ani de la adoptarea şi proclamarea de către Adunare Generală a Naţiunilor Unite a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, document care consacră pe plan internaţional principiile libertăţii şi demnităţii umane şi care a stat la baza adoptării constituţiilor multor state, promovînd şi garantînd drepturile omului.
Sala de lectură nr. 1 Ştiinţe Socioumanistice şi Economice Vă invită la expoziţia Demnitate şi dreptate pentru toţi. 10 decembrie – Ziua Drepturilor Omului


04.12.2014

Achiziţii noi

     În luna noiembrie colecţia sălii de lectură  nr. 3 Ştinţe psihopedagogice, naturii, reale. Artă  şi  nr.4 Documente în Limbi Străine s-a îmbogăţit cu 16 titluri noi de documente în 136 exemplare destinate studierii limbii germane pe diferite nivele A1-A2 , B1-B.2. Fiecare set  conţine  cartea profesorului, manualul elevului şi caietul cu exerciţii.
   Această este o continuare a donaţiei  din  cadrul Proiectului Parteneriatul cu Moldova, Universitatea din Landshut în cooperare cu Serviciul German de Schimb Academic (DAAD) şi Compania Draxlmaier.03.12.2014

O NOUĂ COLECŢIE ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB

De curînd, în Sala de Împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică a fost inaugurată cea de-a cincea colecţie particulară Colecţia Dan-George Dimitrescu.
Colecţia include peste 2 000 de documente în limbile română, franceză, engleză cu 80 titluri de carte rară din biblioteca personală a Domnului Dan-George Dimitrescu.
Tematica documentelor este variată: filosofie, politică, matematică, fizică, zoologie, literatură, geografie, istorie.