27.02.2015

Surpriza Primăverii

Stimaţi Utilizatori!
Sala Împrumut nr.1, Documente ştiinţifice şi beletristice, Vă adresează sincere felicitări cu prilejul sosirii Primăverii!
Vă dorim ca razele soarelui să Vă deschidă petalele sufletului, asemeni ghiocelului, iar lecturarea frumoaselor cărţi ale clasicilor universali din colecţia Romanul de dragoste, apărute la editura Lira, parte a Grupului Editorial Litera, Bucureşti, România, să Vă elibereze sufletul de întuneric, să Vă bucure de farmecul dragostei, de mîngîierea iubirii, de frumuseţea vieţii.

Bucuraţi-vă de Soare, Bucuraţi-vă de Ghiocei, Bucuraţi-vă de frumoasele zile ale Primăverii, Bucuraţi-vă de valoroasele Cărţi ce Vă aşteaptă la Biblioteca Ştiinţifică USARB!

26.02.2015

Reviste ştiinţifice mondiale în serviciul cercetării şi dezvoltării din colecţia JDP (www.newschool.edu)

Journal Donation Project (JDP) este un proiect de mare valoare, fondat în anul 1990 de către Arien Mack, profesor în psihologie (SUA). JDP colaborează cu 29 ţări din lume printre care şi Republica Moldova.The Journal Donation Project (SUA) furnizează circa 6000 reviste gratis  pentru aproximativ 300 biblioteci din lume. Printre aceste biblioteci este şi Biblioteca Ştiinţifică USARB.  La 01.01.2015 Colecţia de reviste ştiinţifice în limba engleză (Proiectul JDP) însumează 126 titluri de periodice în 4 571 exemplare.
Printre recentele apariţii :18.02.2015

Bogăţia lexicală a limbilor de pe glob

Stimaţi utilizatori!
Vă invităm în sala de lectură nr. 4 Documente în limbi străine să luaţi act de variatul material lexical prezentat la expoziţia: Bogăţialexicală a limbilor de pe glob 21 februarie - Ziua Limbilor Moderne. Expoziţia cuprinde mai mult de 160 de dicţionare în limba engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, suedeză, greacă, poloneză, bulgară, chineză.
Un dicţionar este tot universul în ordine alfabetică.
Anatole France

Studenţii grupelor EFT24Z, EG25Z, Facultatea de Litere, ghidaţi de dna lector superior Călăraș Angela.
Foto:


17.02.2015

Expoziţie de carte cu surprize!

„Simbolul poate fi comparat cu un cristal ce reflectă diferit lumina soarelui, în funcţie de faţeta pe care o primeşte”
Jung C.-G.

Stimaţi utilizatori, Oficiul Referinţe bibliografice al Bibliotecii Ştiinţifice USARB Vă invită la o expoziţie inedită Lumea simbolurilor care Vă va ajuta să cunoaşteţi lumea prin semne şi simboluri:al înţelepciunei, dragostei, fidelităţii, etc.
Cei mai dornici de cunoştinţe şi curioşi vizitatori ai expoziţiei vor avea parte de surprize.


11.02.2015

Două Marii ale neamului

Biblioteca Ştiinţifică USARB a organizat în incinta Sălii de împrumut nr.3 Documente muzicale expoziţia de documente Două Marii ale neamului ce cuprinde mărturii inedite din arhiva instituţiei, grăitoare pentru afirmarea interpretelor de geniu, fiice ale poporului român, unele dintre exponenţii spiritualităţii noastre.
O nouă achiziţie în colecţia Sălii de Împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică

Deşi unii se tem că depistarea izvoarelor străine în creaţia lui Eminescu ar diminua meritul său de poet, noi susţinem că numai un poet genial poate să asimileze idei afirmante cu mii de ani în urmă, să le prezinte într-o formă accesibilă epocii sale şi să intuiască adevăruri care aveau să găsească argumentări ştiinţifice abia peste o sută de ani.”
Amita Bhose

 Amita Bhose (1933, Calcutta, India – 1992, Bucureşti) este autoare de manuale (bengali, sanscrită), dicţionare, studii şi articole (peste 90), a susţinut mai mult de 100 conferinţe, a acordat peste 20 interviuri în presa culturală română şi indiană pe teme culturale. Este prima traducătoare din bengali şi sanscrită în română. A publicat în periodice peste 56 de traduceri din literatura română în bengali şi din bengali în română.
Exeget al operei eminesciene, face parte din colectivul Editurii Eminescu care a editat Operele complete – ediţia Perpessicius. În anul 1972 primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru traducerea lui Eminescu în limba bengali. Amita Bhose abordează tema cosmologiei eminesciene din 1975.

Studiul Cosmologia lui Eminescu aduce noi şi convingătoare desluşiri în legătură cu izvoarele indice necunoscute înainte ale capodoperelor eminesciene Scrisoarea I şi Luceafărul.

Volumul Cosmologia lui Eminescu de Amita Bhose poate fi împrumutat în Sala de Împrumut nr.1 Documente Ştiinţifice şi Beletristică.