28.04.2015

CĂRŢI ANIVERSARE ÎN ANUL 2015

Cartea  care  se citeşte  are prezent,  cea care se reciteşte are viitor”

Al. Dumas-fiul
Stimaţi utilizatori !
Vă invităm la expoziţia tematică cu titlu Cărţi aniversare în anul 2015”  organizată în sala de lectură nr.2 Ştiinţe filologice şi sala de lectură nr.4 Documente în limbi străine. La expoziţie sînt prezentate cărţi aniversate în anul 2015, din literatura română şi universală, pe care le deţine Biblioteca Ştiinţifică USARB.27.04.2015

ZILELE DREPTULUI DE AUTOR ŞI A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Creativitatea şi inovarea se bazează pe un sistem uniform de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, de la proprietatea industrială la drepturile de autor şi drepturile conexe.
Către Zilele Dreptului de Autor şi a Proprietăţii Intelectuale, care sînt marcate în luna aprilie în sălile de lectură nr.1 Ştiinţe socioumanistice şi economice şi nr.3 Ştiinţe psihopedagogice, naturale, reale. Artă  au fost organizate expoiziţiile tematice:
·          Drepturile de autor în societatea cunoaşterii
·     Creativitatea – inventica – motorul principal al dezvoltării societăţii. 26 aprilie – Ziua Proprietăţii intelictuale
22.04.2015

23 APRILIE - ZIUA BIBLIOTECARULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA, ZIUA MONDIALĂ A CĂRŢII ŞI A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Stimaţi Utilizatori!

Editura Art a iniţiat în colecţia „ Biblioteca pentru Toţi prima serie de literatură universală dedicată scriitorilor laureaţi ai Premiului Nobel pentru Literatură. Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristice, Vă invită să lecturaţi cele mai reprezentative opere ale marilor scriitori universali din Colecţia „Nobel”.


21.04.2015

ZIUA PĂMÎNTULUI

„Pămîntul  este singurul loc unde se poate crea PARADISUL.”
Octavian Paler

În fiecare an în ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua Pămîntului, ziua cînd a luat  năştere mișcarea pentru protejarea mediului înconjurător. Cu acest prilej în sala de lectură nr. 3 Ştiinţe psiho-pedagogice, naturale, reale. Artă sînt vernisate expoziţiile tematice:
·         Pentru un mediu înconjurător mai stabil şi mai sănătos
·         Terra – Izvor de viaţă şi bogăţii

Tematica abordată în aceste expoziţii rezumă starea actuală a mediului înconjurător la nivel mondial, tratînd probleme ca modificarea climei sau dispariţia unor specii de plante şi animale, cauzele care le provoacă, dar şi o serie de soluţii, teoretice şi practice, capabile să ofere o strategie concretă şi detaliată în vederea evitării unui colaps total în ecosferă.
09.04.2015

LUMINĂ, DATINI ŞI CULOARE


Paştele este una dintre sărbătorile cele mai importante ale creştinităţii. Sfintele Paşti - marchează miracolul Învierii Domnului, iar actele de purificare din Săptămîna Luminată readuc echilibrul şi armonia creştinilor.
Farmecul deosebit este dat atît de semnificaţia religioasă, cît şi de tradiţiile şi simbolurile pascale: oul vopsit, iepuraşul, cozonacul, pasca, mielul şi slujba de sîmbătă seara în cadrul căreia creştinii primesc Lumina Sfîntă.
Despre toate aceste semnificaţii şi tradiţii veţi putea afla mai multe vizitînd expoziţiile de carte vernisate  în spaţiile Bibliotecii:
Săptămîna Luminată
Săla de împrumut nr. 1 Documente ştiinţifice şi beletristică 
Ce ştiţi şi ce nu ştiţi despre Paşti
Săla de împrumut nr. 2 Documente didactice şi metodice
Renaşterea Bucuriei
Sala de lectură nr.2 Ştiinţe filologice
Cîntece care venerează Învierea Domnului
Săla de împrumut nr. 3 Documente muzicale.

Fie ca bucuria Învierii Domnului să vă aducă în suflet Linişte, Pace şi Fericirea de a petrece aceste clipe magice cu cei dragi.
 Hristos a Înviat!

06.04.2015

SĂPTĂMÎNA LECTURII ŞI A CĂRŢII PENTRU COPII

,,Oricît de ocupat ai fi, trebuie să găseşti timp ca să citeşti”
CONFUCIUS 
În Săptămîna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii Sala de împrumut nr.1 Documente ştiinţifice şi beletristică Vă invită să lecturaţi cele mai cunoscute poveşti clasice ecranizate: Crăiasa zăpezii şi Degeţica de Hans Christian Andersen, Cenuşăreasa şi Motanul încălţat de Fraţii Grimm, Capra cu trei iezi şi Punguţa cu doi bani de Ion Creangă, Făt-Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu ş.a.

 Adrese utile:

MARI COMPOZITORI

Cineva spunea că muzica este un răspuns căruia nu i s-a adresat niciodata o întrebare. Este vibraţie şi iubire. Este armonie şi creaţie. Emoţie şi inspiraţie. Este libertate. Un ecou al sufletului. Te exprimă şi se exprimă.

Sala de împrumut Nr.3 Documente muzicale Vă invită la expoziţia „Mari Compozitori” care cuprinde o colecţe în 40 de volume de documente CD şi cărţi de la editura Litera, Bucureşti, cu traduceri din limba engleză. În colecţie se regăsesc capodoperele celor mai faimoşi compozitori ai lumii: Beethoven, Vivaldi, Brahms, Bizet, Mozart, Enescu.


 
Adrese: